Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež: Mediální sdílení nikdy plně nenahradí očité svědectví

Jalovou výřečnost jedné z postav Shakespearova „Kupce benátského“ a naopak „pulsující dotek života“ u španělského blahoslaveného novináře Lozana Garrida si papež František bere za příklad v dnešním poselství k Světovému dni sdělovacích prostředků, aby poukázal na důležitost reálného prožitku jako základu jakékoli poctivé komunikace.

Dokument nadepsaný »„Pojď a podívej se!“ (Jan 1,46). Komunikovat skrze setkávání s lidmi, jací jsou a kde žijí« se vztahuje k zítřejší liturgické památce sv. Františka Saleského, patrona novinářů a katolických spisovatelů.

Základem komunikace je kontakt s lidmi a realitou

Filipovu výzvu Natanaelovi „Pojď a podívej se!“ papež označuje za „metodu každé ryzí lidské komunikace“, která předpokládá „přebývání s lidmi a naslouchání jejich hlasu i kouzlu reality, která nás vždy překvapí v nějakém svém aspektu“. V opačném případě totiž hrozí zploštění na novinové, televizní i rozhlasové zpravodajství totožného obsahu, kde reportáž nahrazuje předem vyrobená a shora diktovaná informace, odtržená od pravdy věcí a konkrétního lidského života, která nedokáže podchytit nejzávažnější sociální jevy ani pozitivní energie plynoucí ze základů společnosti. Krize nakladatelského průmyslu s sebou nese redakční vytváření informací před počítačem anebo na sociálních sítích, aniž by jejich autor „vyšel na ulici a prošoupal si podrážky“, podotýká papež a staví do protikladu k této tendenci evangelní vyprávění, kde se komunikuje skrze přímé poznání. „Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, vždyť sami jsme to slyšeli“, řekli Samaritáni své krajance.

Osobní poznání je nenahraditelné

Komunikace nemůže nikdy plně nahradit osobní prožitek, pokračuje římský biskup. „Nesdílíme totiž pouze slovy, nýbrž také zrakem, tónem hlasu a gesty“, jak dokládá Ježíšovo hlásání, v němž vyslovenou pravdu nelze oddělit od pohledu, postojů a dokonce též mlčení. „V Ježíši se Slovo stalo Tváří. Slovo dosahuje účinku jedině tehdy, když včleňuje člověka do prožitku a dialogu“. V dnešní době ovšem na všech úrovních veřejného i politického života převládá plané řečnění: „Smyslu v tom je pramálo, tak na dvě zrna ve dvou pytlích plev: celý den je hledáte, a hle – když je najdete, shledáte, že nestála za hledání“ (W. Shakespeare, Kupec benátský, akt I, scéna I), cituje papež zmíněného anglického dramatika a poznamenává, že jeho ostrá kritika se nevyhýbá ani křesťanským novinářům. „Dobrá zvěst evangelia se po světě rozšířila od srdce k srdci. (...). Významný komunikátor Pavel z Tarsu by dnes zřejmě užíval elektronické pošty a sociálních sítí, avšak jeho současníky ohromovala především jeho víra, naděje a láska i hlásání před shromážděním anebo v osobním rozhovoru“, píše papež mimo jiné v poselství ke Dni sdělovacích prostředků.

(jag)

23. ledna 2021, 13:17