Hledejte

Angelus 3.1.2021 Angelus 3.1.2021 

Papež: Křesťan namísto fatalismu či magie pracuje na společném dobru

V poledne pronesl papež v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Komentoval prolog Janova evangelia (Jan 1,1-18), který předkládá liturgie této neděle vánočního období.

PLNÉ ZNĚNÍ jeho dnešní promluvy najdete ZDE.

Po hlavní katechezi se Svatý otec obrátil k věřícím, kteří sledovali dnešní přímý přenos, s přáním k novému roku:

„Drazí bratři a sestry, opětovně přeji vše nejlepší do roku, který právě začal. Jako křesťané se vyhýbáme fatalismu či magii, víme totiž, že věci půjdou lépe do té míry, v jaké s Boží pomocí budeme společně pracovat ku prospěchu obecného dobra a klást do středu nejvíce slabé a znevýhodněné lidi. Nevíme, co nám rok 2021 vyhradil, avšak to, co každý z nás a všichni společně můžeme učinit, je zapojit se poněkud více do péče o sebe navzájem a o stvoření, náš společný domov.

Pravdou je, že pokušení nás nabádá k výlučné starosti o vlastní zájmy, k pokračování války, zaměření na pouhou ekonomickou stránku, hedonistickému žití, tedy snaze o uspokojení vlastního potěšení. Existuje toto pokušení. Četl jsem v novinách zprávu, která mne poměrně zarmoutila. V jedné zemi, již si nepamatuji, jaké, bylo vypraveno čtyřicet letadel, aby lidé unikli z lockdownu a užili si pěkné prázdniny. Tito lidé, kteří jsou zajisté dobří, nepomysleli na ty, kteří zůstali doma, na ekonomické obtíže řady lidí, které lockdown zničil, na nemocné? Zajímaly je pouze dovolená a vlastní požitek. Velice mne to rozesmutnilo.

Proto se dnes se zvláštním pozdravem obracím k těm, kteří nový rok začínají za výrazných těžkostí – k nemocným, nezaměstnaným, těm, kteří prožívají situace útlaku či vykořisťování. A s láskou bych rád pozdravil všechny rodiny, kde mají malé děti anebo očekávají jejich narození, které je vždy příslibem naděje. Jsem těmto rodinám nablízku a kéž vám Pán žehná. Přeji všem pěknou neděli a přemýšlejme o tom, že Ježíš se vtělil, aby přebýval mezi námi v dobrém i ve zlém, stále. A prosím, nepřestávejte se za mne modlit“.

Požádal Petrův nástupce předtím, než po společné modlitbě Páně udělil apoštolské požehnání.

(jag)

3. ledna 2021, 14:09