Hledejte

Angelus 6.1.2021 Angelus 6.1.2021 

Papež: Hvězdou je Kristus, ale také my máme být hvězdou pro bratry a sestry

V poledne pronesl Petrův nástupce ve streamingu z knihovny Apoštolského paláce sváteční promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Komentoval při tom zejména první čtení dnešní liturgie, totiž Izaiášovo proroctví o světle světa (Iz 60,1-6).

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy najdete ZDE. Po hlavní promluvě Svatý otec obrátil pozornost k aktuálnímu politickému dění:

„Se znepokojením sleduji události ve Středoafrické republice, kde se nedávno konaly volby, v nichž národ projevil přání pokračovat v mírové cestě. Vyzývám proto všechny strany k bratrskému a uctivému dialogu, odmítání násilí a zabránění jakékoli formě násilí“.

Římský biskup poté popřál k Vánocům věřícím východních církví a připomenul, že na dnešek připadá světový den Papežského misijního díla dětí.

„S láskou se obracím k bratrům a sestrám východních katolických a pravoslavných církví, kteří podle své tradice zítra slaví Narození Páně. Srdečně jim přeji požehnané Vánoce ve světle Krista, který je naším pokojem a nadějí. O dnešní slavnosti Zjevení Páně se slaví světový den dětských misií, do kterého se zapojují mnohé děti a dospívající po celém světě. Každému z nich děkuji a povzbuzuji je, aby radostně svědčili o Kristu a snažili se mezi své vrstevníky ustavičně přinášet bratrství“.

V závěru papež upozornil na tříkrálové průvody v Polsku a pozdravil organizátory této iniciativy i jiných solidárních a evangelizačních akcí. Po společné mariánské modlitbě Petrův nástupce všem požehnal.

(jag)

6. ledna 2021, 13:54