Hledejte

Papež s venezuelskými biskupy (2018) Papež s venezuelskými biskupy (2018) 

Papež František se modlí za Venezuelu

Papež František se modlí za Venezuelu, která je vystavena těžkému strádání v důsledku chudoby a pandemie koronoviru. V gratuluaci, adresované ke jmeninám kardinála Baltazara Porrase Cardozy, meridského arcibiskupa, Petrův nástupce opětovně ujišťuje o své blízkosti venezuelskému národu, na který doléhá „metla pandemie a arogance mocných“.

„Kéž vám Bůh nadále dává sílu a odvahu“, píše František, „abyste s otcovským srdcem dokázal doprovázet a utěšovat svůj svatý věřící lid, trýzněný pandemií, zpupností mocných a rostoucí, dusivou chudobou“. Papež připomíná, že kardinálovy jmeniny připadají na slavnost Zjevení Páně, „den, kdy se projevila Boží pokora, jež se stává světlem vítězícím nad temnotou, zahalující svět“.

V závěru římský biskup svěřuje venezuelského kardinála a jeho biskupskou službu pod ochranu Panny Marie, sv. Josefa i jeho patrona, svatého Baltazara, jednoho ze tří králů. Papežovo blahopřání doplňují srdečné gratulace a pozdravy ze strany kardinála Parolina, jehož poslední diplomatickou misí byla právě apoštolská nunciatura ve Venezuele, a substituta státního sekretariátu, Venezuelana mons. Edgara Peñi Parry. Venezuelští biskupové se v těchto dnech účastní virtuálního plenárního zasedání, na němž mimo jiné diskutují o druhém národním pastoračním kongresu, který byl loni zrušen v důsledku pandemie a měl by se konat tento rok. V pondělí 11. ledna se biskupové obrátí k venezuelským věřícím s tradiční pastorační exhortací v závěru plenárního zasedání.

(jag)

8. ledna 2021, 11:37