Hledejte

Kéž vidíme v druhém člověku bratra a sestru, vyzývá papež na počátku roku

První z novoročních videoposelství, jimiž Petrův nástupce doprovází úmysly Celosvětové sítě modliteb s papežem (Apoštolátu modlitby), se zaměřuje na bratrství. Svatý otec vyzývá, aby se lidé různých náboženství, kultur, tradic a vyznání vrátili k tomu, co je podstatné, tedy lásce k bližnímu.

“Když následujeme Ježíše a modlíme se k Bohu, spojujeme se jako bratři s lidmi, kteří se v modlitbě řídí jinými kulturami, tradicemi a náboženskými představami. Jsme bratři, kteří se modlí. Bratrství nás přivádí k tomu, abychom se otevřeli Otci všech lidí a spatřovali v druhém člověku bratra a sestru, s nimiž máme sdílet život a navzájem se podporovat, abychom milovali a poznávali. Církev doceňuje působení Boha v jiných náboženstvích, aniž by zapomínala, že pro nás, křesťany, spočívá zdroj lidské důstojnosti a bratrství v evangeliu Ježíše Krista. Jako věřící se máme vrátit k našim pramenům a zaměřit se na to, co je podstatné. Podstatou naší víry je klanění Bohu a láska k bližnímu. Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost”.

Říká papež František ve videoposelství, kterým upozorňuje na lednový evangelizační úmysl Apostolátu modlitby.

P. Fréderic Fornos, S.J., mezinárodní ředitel Celosvětové sítě modliteb s papežem, poukazuje na význam tohoto modlitebního úmyslu, který zahájil nový kalendářní rok:

“Po roce 2020, poznamenaném pandemií jak na zdravotní, tak sociálně-ekonomické úrovni, považuji za naprosto důležité, že nám tento modlitební úmysl Svatého otce pomáhá v ohledu na druhého člověka jako na bratra či sestru, s nimiž společně putujeme ke stále nezbytnějšímu míru. Podle papeže Františka v tomto ohledu náboženství zastávají zcela zásadní roli. Velkým krokem v této souvislosti byl podpis Dokumentu o mezilidském bratrství za světový mír a společné soužití spolu s vrchním imámem Al-Azhar, Ahmedem al-Tajíbem. O půldruhého roku později papež hlouběji rozvinul své myšlení ve své poslední encyklice, Fratelli tutti, zejména v její osmé kapitole, kde čteme: “Různá náboženství, která vycházejí z uznání hodnoty každé lidské bytosti v její stvořenosti a povolání být Božím synem či dcerou, poskytují cenný přínos k utváření bratrství a obraně spravedlnosti ve společnosti. Kéž bychom, ve jménu Boha, který nás stvořil rovné co do práv, povinností a důstojnosti a povolal nás k bratrskému a sesterskému soužití, podporovali toto bratrství, abychom společně mohli zvládat problémy tohoto světa a našeho společného domova. Bratrství, které ctí a zhodnocuje různorodost, je stylem Božího království”.

(jag)

5. ledna 2021, 17:30