Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Chudoba je nepřijatelná, píše František dvěma belgickým sdružením

„Máme tentýž cíl: utvářet spravedlivější a bratrštější svět“, píše papež František v poselství, adresovaném dvěma belgickým sdružením, která se snaží o vymýcení chudoby jak na jihu světa, tak v Belgii.

Dnes, více než kdy dříve, je třeba neúnavně pokračovat „v pouti sociálního přátelství a bratrství“, za milosti Krista, „po výtce milosrdného Samaritána“, a nadále ji rozvíjet za okolností „pandemické krize, která postihla celý svět, avšak nejvíce doléhá na chudé a marginalizované“, vzkazuje jim římský biskup.

Papež v listě připomíná dějiny obou asociací (Entraide et Fraternité, Action Vivre ensemble), které před šedesáti, resp. padesáti lety založili belgičtí biskupové, aby vyzvali ke sdílení s potřebnými lidmi v postní a adventní době. Papež děkuje četným dobrovolnickým pracovníkům i dobrodincům, kteří „denně bojují proti nepřijatelné chudobě“ a jejichž „přednostním polem působnosti je podpora sociálních aktivit jak na jihu světa tak v samotné Belgii“.

(jag)

29. ledna 2021, 21:24