Hledejte

Generální audience v knihovně Apoštolského paláce Generální audience v knihovně Apoštolského paláce 

Budoucností světa jsou „maličcí“, kteří nechtějí ovládat druhé

Dopoledne v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pronesl papež pravidelnou středeční katechezi.

Pokračoval v cyklu, věnovanému modlitbě, jednadvacátou částí, kterou uvedl čtením Žalmu (Žl 145,1-3.21) o chvále Boží velikosti. V hlavní promluvě papež mimo jiné řekl:

„Ježíš chválí Otce za to, že si oblíbil maličké. Zakouší to On sám, když káže ve vesnicích „učeným“ a „chytrým“, kteří jsou podezíraví, uzavření a vypočítaví, zatímco „maličcí“ se otevírají a přijímají poselství. To může být jen z Otcovy vůle, a Ježíš nad tím jásá. I my se máme radovat a velebit Boha za to, že pokorní a prostí lidé přijímají evangelium. (...) Budoucností světa a nadějí církve jsou „maličcí“, kteří se nepovažují za lepší než ostatní, jsou si vědomi vlastních hranic a hříchů, nechtějí se zmocnit druhých a v Bohu Otci uznávají všechny za bratry“.

PLNÉ ZNĚNÍ dnešní katecheze Svatého otce najdete ZDE.

Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo sledovali její dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy:

Stavte do středu svého života Krista, abyste byli nositeli světla a naděje ve společnosti. A nakonec myslím jako obvykle na mládež, staré a nemocné lidi, a na novomanžele. Čerpejte v Pánu každý den sílu k cestě dál a buďte svědky pokoje lásky.

13. ledna 2021, 13:26