Hledejte

Papež František hovoří v dnešním videoposelství Papež František hovoří v dnešním videoposelství 

Vychovávat je úkon naděje

“Vychovávat je úkon naděje”, říká papež František ve videoposelství, s kterým se dnes obrátil k účastníkům virtuálního setkání mládeže, během něhož Agentura pro udržitelný rozvoj OSN a její výchovně vzdělávací program Mise 4.7 navázala spolupráci s Globálním edukativním paktem.

„Shromáždili jste se dnes v tomto úkonu naděje, aby podněty k nenávisti, rozdělení a nevědomosti byly překonány novou a dobrou atmosférou, vytvářející výchovné možnosti založené na sociální spravedlnosti a vzájemné lásce, v novém Globálním výchovném paktu, který jsme vyhlásili již v říjnu spolu s některými z vás. Děkuji vám, že (…) sdílíte své plány na nový výchovný přístup, který podporuje transcendenci člověka, všestranný a udržitelný lidský rozvoj, interkulturní a mezináboženský dialog, ochranu naší planety, setkávání za mír a otevřenost vůči Bohu.“

Papež poukázal zejména na čtvrtý cíl udržitelného rozvoje – tedy kvalitní vzdělávání.

„V naší době, kdy se světové výchovné spojenectví roztříštilo, rád vidím, že se vlády opětovně zasazují o jeho uplatnění prostřednictvím přijetí cílů udržitelného rozvoje, které souzní s cíli Globálního výchovného paktu. Jádrem cílů udržitelného rozvoje je uznání skutečnoti, že kvalitní vzdělání pro všechny je nezbytnou základnou k ochraně naše společného domova a podpoře mezilidského bratrství. Globální výchovný pakt a mise 4.7 budou společně pracovat na nastolení civilizace lásky, krásy a jednoty. Dovolte mi vyslovit naději, že se stanete básníky nové lidské krásy, bratrské a přátelské, i záchrany země, kterou pošlapáváme. Nezapomínejte na staré lidi a prarodiče, kteří jsou nositeli rozhodujících hodnot“,

připomenul papež František mladým lidem.

(jag)

16. prosince 2020, 16:24