Hledejte

Angelus 6.12.2020 Angelus 6.12.2020 

Pokání je milost: otevření se Boží vlídnosti

Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo přibližně sto lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež František komentoval evangelium druhé neděle adventní (Mk 1,1-8), které popisuje Jana Křtitele, hlásajícího křest pokání. Svoji promluvu zakončil slovy:

Předně je třeba si uvědomit, že pokání je milost. Nikdo nedokáže konat pokání svými vlastními silami. Je to milost, kterou dává Pán a o kterou je třeba usilovně prosit Boha. Prosit Boha, aby nám dal obrácení a abychom opravdu konali pokání otevřením se Boží kráse, dobrotě a vlídnosti. Přemýšlejme o vlídnosti Boha. Bůh není nevrlým otcem. Nikoli. Je laskavý a má nás rád jako dobrý Pastýř, který hledá poslední ovci svého stádce. Láska a pokání je Boží milost. Vydáš se na cestu, protože tě pobídne On. Uvidíš, jak přijde. Modli se a jdi krok za krokem vpřed.

Nejsvětější Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu, jejíž slavnost případá na pozítří, ať nám pomáhá odloučit se od hříchu a zesvětštění, abychom se otevřeli Bohu, Jeho slovu a Jeho lásce, která obrozuje a zachraňuje.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE.

 V závěru papež František poukázal na vánoční strom, který již zdobí Svatopetrské náměstí a připomenul, že stromeček a betlém jsou dvě znamení Vánoc, která rozradostňují děti i dospělé:

„Jsou to znamení naděje, zejména v tomto těžkém čase. Snažme se, abychom jejich prostřednictvím dospěli k hlubšímu významu, tedy k Ježíši a Boží lásce, kterou nám zjevil, k nekonečné dobrotě, která se rozzářila nad světem. Neexistuje krize či pandemie, které by toto světlo uhasily. Dovolme, aby vstoupilo do našich srdcí, podejme ruku strádajícímu, a tak se Bůh opětovně narodí v nás i mezi námi“.

Zakončil papež polední setkání s věřícími o druhé neděli adventní, svěřil se do jejich modliteb a povzbudil skupinku, která držela transparent s nápisem „Neposkvrněná zvítězí“.

6. prosince 2020, 13:50