Hledejte

Papežův rok: Síla modlitby v čase pandemie

Neděli 8. března 2020 lze nazvat demarkační čarou oddělující předpandemický čas od pandemie Covidu-19. Právě v tento den totiž papež František poprvé pronesl promluvu před polední modlitbou Anděl Páně z knihovny Apoštolského paláce, za přímého televizního a rozhlasového přenosu.

„Trochu podivná je tato dnešní modlitba Anděl Páně s papežem „zavřeném“ v knihovně... ale já vás vidím a jsem vám nablízku.“, prohlásil František na úvod a nakonec přeci jenom vyhlédl z okna na Svatopetrské náměstí, kde se shromáždilo několik stovek lidí. O den později italský premiér vyhlásil uzávěrku celého státu a náměstí se na několik měsíců vylidnilo a utichlo. Zazněla z něj pouze papežova modlitba o postním pátku 27. března při mimořádné pobožnosti spojené s eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi. Petrův nástupce při ní vyzval lidstvo, aby nemělo strach a svěřilo se Pánu: „Máme naději: v Jeho kříži jsme znovuzrozeni a obejmuti, aby nás nic a nikdo neoddělil od Jeho výkupné lásky“, zdůraznil papež. Na Velký pátek 10. dubna se náměstí sv. Petra stalo dějištěm Křížové cesty, k níž napsali rozjímání vězni z padovské věznice. V závěru pobožnosti papež nepronesl jediné slovo, avšak jeho modlící se mlčení bylo výmluvnější než jakýkoli proslov. Totéž ticho jej provázelo o několik měsíců později, za úsvitu 8. prosince, když se usebral v modlitbě pod sochou Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, na Španělském náměstí v Římě.

Modlitba a pandemie se prolínaly rovněž dvěma cykly středečních katechezí. První jmenované se papež věnoval až do letní přestávky (24.6.) a poté opětovně od začátku října (7.10.). Mezitím se (v srpnu a září) zamýšlel nad tématem „Uzdravit svět“. V době jarní uzávěrky (9.3.-18.5.), kdy se nejenom v Itálii nekonaly bohoslužby s účastí věřících, papež navíc souhlasil s přímým přenosem ranní mše z domu sv. Marty. Poslední z nich se konala 18. května ráno, v den stého výročí narození sv. Jana Pavla II., u jeho hrobu ve Vatikánské bazilice.

Rok 2020 též přinesl třetí encykliku nynějšího pontifikátu, Fratelli tutti o bratrství a sociálním přátelství, která byla zveřejněna v neděli 4. října a řadí se k sociálním encyklikám. Ještě před vypuknutím koronavirové pandemie (2.2., publikace 12.2.) papež podepsal posynodální exhortaci Querida Amazonia, jako výsledný text mimořádné biskupské synody o panamazonském regionu, která proběhla v říjnu minulého roku. Exhortace předkládá nové cesty k evangelizaci amazonského regionu a péči o životní prostředí, kterou letos v na jaře připomenulo rovněž páté výročí vydání encykliky Laudato si´. V souvilosti s ním vydalo několik úřadů Svatého stolce společný dokument o integrální ekologii (18.6.) A konečně chronologicky poslední z řady „ekologických iniciativ“ bylo papežovo prosincové videoposelství účastníkům virtuálního klimatologického summitu, v němž Vatikán potvrdil úsilí o dosažení nulových emisí před rokem 2050.  

Mezi apoštolskými listy vyniká „Patris corde“, zveřejněný 8. prosince ke 150. výročí prohlášení sv. Josefa za Ochránce katolické církve bl. Piem IX., k němuž Apoštolská penitenciárie vyhlásila Svatojosefský rok, který se uzavře 8. prosince příštího roku. Při modlitbě Anděl Páně o minulé neděli (27.12.) Svatý otec oznámil, že 19. března bude zahájen Rok rodiny, u příležitosti pátého výročí vydání exhortace Amoris laetitia, Radost z lásky. Tento mimořádný rok vyvrcholí Světovým setkáním rodin, které se plánuje na červen 2022 v Římě. Petrův nástupce v rámci pandemických možností nezapomněl ani na mladé lidi, které pozval do Vatikánu o neděli Ježíše Krista Krále, kdy proběhlo symbolické předání mariánské ikony a kříže Světových dní mládeže. Papež oznámil, že konání diecézních dnů mládeže se přesouvá z Květné neděle právě na tuto slavnost, tedy poslední neděli liturgického roku.

V kalednářním roce, který se chýlí k závěru, papež podepsal řadu dokumentů, pokračujících v reformě římské kurie. Schválil nový soudní řád pro vatikánský městský stát, který nahrazuje předchozí z roku 1987 a poskytuje soudcům větší nezávislost. V ekonomické oblasti jmenujme jednotný zákon pro zadávání veřejných zakázek, nový statut vatikánské finanční jednotky, či převod majetkové správy ze státního sekretariátu Svatého stolce na úřad APSA. V diplomatické činnosti Svatého stolce má nemalý význam prodloužení Dočasné dohody s Čínskou lidovou republikou o jmenování biskupů a její kladný vliv na nová biskupská jmenování v Číně.

Papež František také letos pokračoval v zeměpisné obměně kardinálského sboru, do kterého při listopadové konzistoři poprvé vstoupili zástupci Bruneje či Rwandy, a neustává v boji s pedofilií v církvi, jak dokládá zveřejnění obsáhlé Zprávy o úředních  poznatcích a kanonickém procesu Svatého stolce proti bývalému kardinálovi Thedorovi Edgar McCarrickovi (1930-2017) v témže měsíci.

Rok 2020 uplynul bez zahraničních apoštolských cest. Svatý otec pouze v únoru (23.2.) navštívil jihoitalské Bari, kde v rámci setkání katolických biskupů ze Středomořské oblasti vyzval k míru a bratrství, neboť „válka je šílenství, na které nemůžeme přistoupit, a to nikdy“. V předvečer památky (v Itálii svátku) sv. Františka z Assisi, 3. října,  se papež soukromě odebral do tohoto umbrijského města, aby nad světcovým hrobem podepsal encykliku Fratelli tutti. Oč byl omezenější fyzický pohyb, o to hojněji papež vystupoval prostřednictvím videoposelství. Zmiňme jeho zářijový apel určený mezinárodnímu společenství, aby ukončilo závody ve zbrojení, který zazněl před 75. Valným shromážděním OSN, či nedávnou výzvu katolickým charitativním organizacím, které pracují v Iráku a Sýrii. „Je třeba umožnit, aby přítomnost křesťanů v těchto krajích byla nadále tím, čím byla odjakživa, tedy znamením pokoje, pokroku, rozvoje a smíření mezi lidmi a národy“, prohlásil František a na důkaz svého trvalého zájmu o blízkovýchodní dění oznámil apoštolskou cestu do Iráku ve dnech 5. až 8. března příštího roku, kterou si přeje uskutečnit již od loňského června. Právě tato trýzněná země se tedy stane mostem mezi odcházejícím a nastupujícím kalendářním rokem.

(jag)

31. prosince 2020, 14:35