Hledejte

Generální audience Generální audience 

Papež: Prosme svatého Josefa o ochranu církve v této době

Dopoledne papež v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce pronesl osmnáctou část cyklu katechezí věnovaných modlitbě. Byla uvedena čtením ze Žalmu (Žl 28,1-2.6-7), podávajícím prosebnou modlitbu.

Právě na tento typ modlitby totiž zaměřil dnes pozornost papež František. PLNĚ ZNĚNÍ dnešní katecheze papeže Františka najdete ZDE.

Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo sledovali dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy:

Včera byl zveřejněn apoštolský list věnovaný sv. Josefovi, který byl před sto padesáti lety vyhlášenen patronem všeobecné církve. Nazval jsem ho »S otcovským srdcem«. Bůh svěřil sv. Josefovi nejcennější poklady – Ježíše a Marii, a on to plně opětoval s vírou, odvahou, něhou, »otcovským srdcem«. Vzývejme jeho ochranu nad církví v této době a učme se od něj ustavičně a pokorně plnit Boží vůli. Adventní doba nás přibližuje slavnosti Narození Páně a připravuje nás, abychom se otevřeli světlu betlémského mysteria. Je to čas očekávání. Čekání na Spasitele ať každého z vás přiměje k větší rozhodnosti a velkodušnosti vzhledem k požadavkům křesťanského povolání.

Nakonec, jako obvykle myslím na staré, mladé a nemocné lidi a na novomanžele. S Marií rozjímejte o mysteriu Boha, který se stal člověkem, a s radostí jděte vstříc Pánu, který nás přijde zachránit.

Po společné modlitbě Otčenáš Petrův nástupce udělil apoštolské požehnání.

9. prosince 2020, 13:04