Hledejte

Angelus v knihovně Apoštolského paláce Angelus v knihovně Apoštolského paláce  

Papež poděkoval za vánoční gratulace a modlitbu

Na svátek sv. Štěpána pronesl jako obvykle papež polední promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. V přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce komentoval první liturgické čtení ze Skutků apoštolů (Sk 6,8-10; 7,54-60), popisující svědectví prvomučedníka Jeruzalémské církevní obce, Štěpána.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy před modlitbou Anděl Páně je ZDE.

V závěru papež František objasnil, proč se k polední mariánské modlitbě nesetkal s věřícími shromážděnými na Svatopetrském náměstí. Zároveň poděkoval za vánoční blahopřání z celého světa:

Drazí bratři a sestry,

Zdravím vás všechny – rodiny, skupiny i jednotlivé věřící – kteří tuto modlitbu sledujete prostřednictvím sdělovacích prostředků. Musíme to tak učinit, abychom zabránili příchodu lidí na náměstí. Spolupracujeme tak s úředními nařízeními a pomáháme si k úniku z této pandemie.

Kéž ve vás radostná atmosféra Vánoc, která dnes pokračuje a dosud naplňuje naše srdce, vzbudí touhu po kontemplaci Ježíše v jesličkách, abyste mu pak sloužili a milovali ho v lidech okolo sebe. V těchto dnech jsem obdržel blahopřání z Říma a dalších částí světa. Není možné každému odpovídat, ale využívám toho, abych nyní vyjádřil svůj vděk, zejména za dar modlitby, kterou mi věnujete a kterou rád oplácím. Krásný svátek sv. Štěpána a prosím, nepřestávejte se za mne modlit.

Po společné modlitbě Anděl Páně pak Petrův nástupce všem požehnal.

26. prosince 2020, 13:39