Hledejte

Audience pro stipendisty ekumenického programu Theologisches Studienjahr Audience pro stipendisty ekumenického programu Theologisches Studienjahr 

Papež František: Když se vypuzuje Bůh, člověk záhy ztrácí sebe sama

Papež František přijal na audienci posluchače a vedení projektu teologického studijního roku (Theologisches Studienjahr), v jehož rámci Opatství Zesnutí blahoslavenné Panny Marie v Jeruzalémě nabízí německým studentům katolické a protestantské teologie seznámení s biblickými místy, ale také setkání s východními církvemi a s židovským a islámským světem.

Pandemie letos stipendistům nedovolila putování po svatých místech a studijního programu se ujalo Papežské ateneum sv. Anselma na římském Aventinu.„Takto nám Boží prozřetelnost poskytla příležitost k setkání ve Vatikánu,“ konstatoval papež František v úvodu svého pozdravu.

„Jako mladí lidé studující teologii, dosvědčujete před svými vrstevníky a muži a ženami našich časů významnost Boha v životě a plnost, jakou dává prožívaná víra. Bude vaším úkolem vstoupit do dialogu se světem, v němž – jak se zdá – je stále méně místa pro náboženství. Je to úkol, který sdílíme se všemi věřícími různých náboženství, s vědomím, že uvádění Boha do naší současnosti je pro naše společnosti dobrem. Jsme přesvědčeni, že náboženství významně přispívají k budování bratrství a obraně spravedlnosti ve společnosti. A na druhé straně jsme přesvědčeni, že když se z nejrůznějších důvodů usiluje o vypuzení Boha ze společnosti, skončí se u adorování model a člověk velmi brzy začíná ztrácet sebe sama (srov. Fratelli tutti, 271; 274).“

Papež František popřál stipendistům teologického studijního roku, aby prožili toto období jako důležitou etapu své formační, duchovní a lidské cesty a aby po tomto římském „exilu“ mohli zblízka poznat „Zalíbenou zemi“, svatá biblická místa.

„Až budeme za týden slavit Svaté Boží narození, všichni v duchu poputujeme do Betlémské jeskyně. Emanuel kéž vás naplní svou radostí a pokojem a učiní z vás pravé svědky Boha-s-námi.“ - Rozloučil se papež s účastníky projektu „Theologisches Studienjahr“.

(job)

18. prosince 2020, 12:36