Hledejte

Papež František před mariánským sloupem na Španělském náměstí Papež František před mariánským sloupem na Španělském náměstí 

Papež František uctil P. Marii v časných ranních hodinách

Papež František se dnes ráno vydal na Španělské náměstí k soukromé modlitbě u tamního mariánského sloupu. Odtud pokračoval do baziliky Panny Marie Větší, kde uctil ikonu Matky Boží uctívané jako Salus Popoli Romani a poté sloužil mši v kapli jesliček.

Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu je v Itálii volným dnem. Pouť římského biskupa ke sloupu vztyčeném na Španělském náměstí 8. prosince 1857, tedy tři roky po vyhlášení článku víry o neposkvrněném početí Panny Marie papežem Piem IX., bývala každoroční pravidelnou událostí, které se účastnily zástupy obyvatel Věčného města. Přestože veřejná akce byla ze sanitárních důvodů odvolána, papež František na poctu Imakulátě nerezignoval. Na Španělské náměstí dorazil už v 7 hodin. V tiché atmosféře časného rána svátečního dne a za hustého deště složil u paty mariánského sloupu kytici bílých růží.

„Papež svěřil P. Marii všechny ty, kdo v jsou v tomto městě sklíčeni nemocí a malomyslností – čteme v oficiálním vatikánsiém sdělení. – Krátce po 7.15 opustil Pontifex Španělské náměstí a odebral se do baziliky Santa Maria Maggiore, kde se pomodlil před ikonou P. Marie Salus Popoli Romani a sloužil mši svatou v kapli jesliček.“

Pocta Panně Marii

(job)

8. prosince 2020, 11:54