Hledejte

Klementinský sál apoštolského paláce - audience pro velvyslance nerezidující v Římě Klementinský sál apoštolského paláce - audience pro velvyslance nerezidující v Římě 

Papež František k velvyslancům: Letošní rok časem humanitárních krizí i bez pandemie

. Před přehlížením a zapomínáním nejzranitelnějších bratří a sester varoval papež František v promluvě k velvyslancům nerezidujícím v Římě.

Své pověřovací listiny dnes předali ve Vatikánu velvyslanci Jordánska, Kazachstánu, Zambie, Mauretánie, Uzbekistánu, Madagaskaru, Estonska, Rwandy, Dánska a Indie.

„Vaše mise se započíná v období velké výzvy pro celou lidskou rodinu - řekl papež František ve své promluvě. -  Již před pandemií Covid-19 bylo zřejmé, že rok 2020 bude rokem charakterizovaným naléhavými humanitárními potřebami, vyvolanými konflikty, násilím a terorismem v různých částech světa. Ekonomická krize působí hlad a masovou migraci, klimatické změny zvyšují riziko přírodních katastrof, hladomorů a sucha. A pandemie nyní    prohlubuje nerovnosti přítomné již dříve našich společnostech. Chudým a nejzranitelnějším z našich bratří a sester hrozí, že budou přehlíženi, vyloučeni a zapomenuti.“

Krize ukázala, že jsme všichni na jedné lodi, dodal Svatý otec a poukázal na naléhavou potřebu dialogu, upřímné a uctivé spolupráce v řešení problémů naší planety, podmiňujících budoucnost příštích generací. Slovy encykliky Fratelli tutti vybídl František k probuzení nároku celosvětového bratrství, založeného na důstojnosti každé lidské bytosti (srov. Fratelli tutti, 8). Na závěr Petrův nástupce diplomatům připomněl úkol pracovat každodenně pro budování spravedlivějšího, bratrštějšího a jednotnějšího světa a ujistil je o připravenosti úřadů římské kurie spolupracovat na naplňování tohoto poslání.

(job)

4. prosince 2020, 16:27