Hledejte

Papež: Charitativní činnost církve čerpá z evangelia a směřuje k němu

Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji dnes odpoledne zorganizoval videokonferenci zaměřenou na humanitární krizi v Sýrii a Iráku. Zúčastnili se jí zástupci asi padesáti charitativních katolických organizací, představitelé lokálních biskupských konferencí a jiných církevních institucí, řeholní kongregace působící ve dvou zmíněných a sousedních zemích a konečně apoštolští nunciové v Sýrii a Iráku.

Cílem setkání bylo vyhodnocení dosavadní práce v kontextu libanonské politické krize a pandemie koronaviru, analýza situace, v jaké žijí křesťanská společenství v daných zemích, koordinace činnosti jednotlivých církevních organizací a stanovení budoucích priorit se zřetelem k integrálnímu rozvoji a možnému dobrovolnému návratu běženců a uprchlíků do původních komunit.

Na začátku zaznělo videoposelství papeže Františka, který potvrdil trvalý zájem Svatého stolce o „milované národy Iráku, Sýrie a sousedních zemí“.

„Každé úsilí – malé či veliké – vyvíjené na podporu mírového procesu lze přirovnat k zasazení cihly do stavby spravedlivé společnosti, vstřícné k přijetí druhého člověka, v níž by všichni mohli nalézt místo k pokojnému přebývání. Myslím především na lidi, kteří museli opustit své domovy, aby unikli válečným hrůzám, nebo hledali lepší životní podmínky pro sebe i své drahé. Zejména mám na paměti křesťany, donucené opustit místa, kde se narodili a vyrůstali, kde se rozvíjela a obohacovala jejich víra. Je třeba umožnit, aby přítomnost křesťanů v těchto krajích byla nadále tím, čím byla odjakživa, tedy znamením pokoje, pokroku, rozvoje a smíření mezi lidmi a národy.

Za druhé se v myšlenkách zaobírám uprchlíky, kteří se chtějí vrátit do svých zemí. Apeluji na mezinárodní společenství, aby vyvinulo veškerou možnou snahu na podporu tohoto návratu a zaručilo nezbytné bezpečnostní a hospodářské podmínky, aby se mohl uskutečnit. Každé gesto a úsilí v tomto smyslu je velice cenné.

A konečně se zamýšlím nad dílem katolických agentur, které se zapojují do humanitární pomoci. Povzbuzuji všechny vás, kteří se po vzoru milosrdného Samaritána bezvýhradně zasazujete o přijetí, péči a doprovázení migrantů a vnitřních uprchlíků v těchto zemích, nehledě na jejich vyznání. Jak jsem již mnohokrát řekl, církev není nezisková organizace. Naše činnost čerpá z evangelia a směřuje k němu. Naše pomoc má být hmatatelným znamením místní církve pomáhající jiné, trpící církvi, prostřednictvím těchto nádherných nástrojů, jimiž jsou katolické agentury pro humanitární pomoc a rozvoj. Církev pomáhající jiné církvi. Církev! Když pracujete v těchto místech, nejste sami. Celá církev se s vámi sjednocuje, aby šla vstříc zraněnému muži, který se na cestě z Jeruzaléma do Jericha octl mezi lupiči.“

Řekl papež František ve videoposelsví, které zahájilo jednání o humanitární pomoci katolické církve v Sýrii a Iráku. Dodejme, že Svatý stolec kromě diplomatické aktivity od roku 2014  prostřednictvím církevní charitativní sítě podpořil více než 4 miliony lidí částkou vyšší než milion dolarů.

(jag)

10. prosince 2020, 17:04