Hledejte

Generální audience v knihovně Apoštolského paláce Generální audience v knihovně Apoštolského paláce 

Papež: Ať je letošní advent momentem zvláštní milosti

Dopoledne papež v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce pronesl sedmnáctou část cyklu katechezí o modlitbě. Byla uvedena čtením z listu sv. Pavla Efesanům (Ef 1,3-6), kde apoštol národů chválí Boha.

V biblickém textu je použit slovesný tvar „buď pochválen“, který tlumočí původně hebrejský termín beracha (berakha, lat. benedictus, řec. eulogetos), což je výraz Boží přízně a dobroty, ale také lidský projev chvály, vděčnosti a úcty za obdržené dobrodiní. Do češtiny se nejčastěji překládá jako požehnání (z německého segnen),  ale také jako dobrořečení či velebení. Papežovu katechezi najdete ZDE.

Po hlavní promluvě papež Fratnišek apeloval na ukončení násilí v Nigérii:

„Rád bych ujistil o své modlitbě za Nigérii, která bohužel opětovně zažila krveprolití při dalším teroristickém masakru. Minulou sobotu bylo na severovýchodě této země surově zavražděno více než sto rolníků. Kéž je Bůh přijme do věčného pokoje a utěší jejich rodinné příslušníky. Ať Bůh obrátí srdce lidí, kteří páchají tyto hrůzné zločiny, hluboce urážející Jeho jméno.“

Svatý otec dále připomenul čtyřicáté výročí mučednictví čtyř misionářek, občanek Spojených států amerických, v Salvadoru. Tři řeholnice a jedna laická spolupracovnice zemřely ve stejném roce jako sv. Óscar Romero.

„Na dnešek připadá čtyřicáté výročí úmrtí čtyř severoamerických misionářek, zavražděných v Salvadoru. Ita Fordová a Maura Clarková, dominikánské sestry z Maryknoll, voršilka Dorothy Kazelová a dobrovolnice Jean Donovanová, byly 2. prosince 1980 uneseny, znásilněny a popraveny paramilitární jednotkou. Sloužily v Salvadoru v kontextu občanské války a za velikého rizika roznášely jídlo a léky běžencům a pomáhaly nejchudším rodinám. Tyto ženy velkoryse prožívaly svou víru a jsou nám všem vzorem, abychom byli věrnými misionářskými učedníky.“

Dodejme, že těla zavražděných misionářek byla nalezena dalšího dne pohozená v terénu, jako těla tisícovek dalších obětí. Život severoamerických sester připomene mše svatá, kterou dnes večer v Římě bude sloužit kard. Michael Czerny, podsekretář sekce pro migranty a uprchlíky vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj.

Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo sledovali dnešní přenos, rozloučil slovy:

Adventní doba, která začala minulou neděli, ať je pro každého z vás momentem zvláštní milosti. Myslím nakonec zejména na staré, mladé a nemocné lidi a na novomanžele. Všechny vybízím, aby tuto liturgickou dobu přípravy na Narození Páně prožívali bdělým a velkodušným hledáním Boží vůle.

Nakonec, po modlitbě Otče náš, papež všem požehnal.

2. prosince 2020, 13:38