Hledejte

Audience pro delegace ze Slovinska a Itálie Audience pro delegace ze Slovinska a Itálie 

Malý a bezbranný Ježíš je znamením, které Bůh dává světu

. Papež František dnes přijal představitele dvou zemí, které zajistily letošní vánoční výzdobu Svatopetrského náměstí i vnitřních vatikánských prostor.

Ze Slovinska přijeli dárci majestátního smrku, který se dnes v podvečer rozzáří na náměstí sv. Petra. Delegaci vedl ministr zahraničí Slovinské republiky, provázený slovinským kuriálním kardinálem Francem Rodé, mariborským arcibiskupem a dalšími politickými a občanskými představiteli. Italskou delegaci dárců monumentálních keramických jesliček papeži představil biskup diecéze Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi. Tvořili ji občanští představitelé středoitalské obce Castelli, která leží na úpatí pohoří Gran Sasso a již od renesance je známa výrobou majoliky.

Jak papež František podotkl, tato dvojí “ikona” Vánoc – betlém a vánoční strom – jsou letos, víc než kdy jindy, znamením naděje pro Římany i poutníky, kteří je budou moci obdivovat:

“Vánoční stromek a jesličky pomáhají navodit vánoční atmosféru, prospěšné k tomu, abychom s vírou prožívali tajemství Vykupitelova narození. V jesličkách vše promlouvá o »šťastné« chudobě, evangelní chudobě, která přivádí k blaženosti, neboť při kontemplaci Svaté rodiny a různých dalších postav nás přitahuje jejich odzbrojující pokora. Matka Boží a svatý Josef se z Nazareta vydali až do Betléma, kde pro ně nebylo místo, ani malý pokojík (srov. Lk 2,7). Maria všemu naslouchá, rozvažuje o tom a uchovává v srdci (srov. Lk 2,19.51). Josef hledá místo, které by uzpůsobil pro matku a brzké narození dítěte. Pastýři jsou protagonisty jak v jesličkách, tak v evangeliu. Žijí pod širým nebem a bdí. Andělské hlásání patří jim, kteří ihned pospíchají hledat narozeného Spasitele (Lk 2,8-16). Vánoční svátky nám připomínají, že Ježíš je naším pokojem, radostí, silou a útěchou. Pokud máme tuto darovanou milost přijmout, je zapotřebí, abychom vnímali svou nepatrnost, chudobu a pokoru, jako postavy v jesličkách. Také o těchto Vánocích, vprostřed utrpení pandemie, je malý a bezbranný Ježíš, »znamením«, které Bůh dává světu (srov. Lk 2,12).“

Podivuhodným znamením, doplnil papež František, a doporučil opětovnou četbu stejnojmenného apoštolského listu o významu a hodnotě jesliček (Admirabile signum), který vloni podepsal v Grecciu, svatyni prvních jesliček.

(jag)

11. prosince 2020, 12:10