Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

František se modlí za rodiny oplakávající blízké a trpící nouzí

Papež František svěřil Pánu rodiny oplakávající své blízké nebo jinak trpící kvůli pandemické situaci. Pamatoval také na lékaře a zdravotnický personál bojující v první linii proti zákeřnému viru.

Na konci modlitby Anděl Páně papež František ujistil o své modlitbě všechny rodiny poznamenané pandemií nebo také vnitřními roztržkami. Po pozdravu všech, kdo sledují jeho promluvy prostřednictvím sdělovacích prostředků se obrátil se slovy útěchy k těm, kdo mají zraněné srdce:

„Pamatuji dnes zejména na rodiny, které v těchto měsících ztratilyněkoho ze svých blízkých nebo jsou zkoušeny následky pandemie. Myslím také na lékaře, zdravotníky a všechen zdravotnický personál, jehož velké nasazení v první linii boje proti šíření viru se výrazně promítlo do rodinného života.

Svěřuji dnes zvláštním způsobem Pánu všechny rodiny, zejména ty, které jsou nejvíce zkoušeny nesnázemi života a ranami neporozumění a rozdělení. Pán, narozený v Betlémě, kéž všem dopřeje pokoj a sílu, aby mohly v jednotě kráčet po cestách dobra.“

Na závěr papež znovu zopakoval tři slova, která - jak klade na srdce všem rodinám – mohou významně přispět k prožívání svornosti: „dovolíš, děkuji a promiň“ – A když se pohádáte, prosím vás, vyslovte tohle „promiň“ dříve, než skončí den.

(job)

28. prosince 2020, 15:48