Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Svatý stolec si vyhrazuje schvalování řeholních společenství také ve východních církvích

Svatý stolec si vyhrazuje právo schvalovat nové řeholní instituty a společnosti eparchiálního práva ve východních církvích.

Formou apoštolského listu Motu Proprio zavádí papež František v Kodexu kanonického práva východních církví stejnou normu, jakou zavedl v západní církvi apoštolským listem  Authenticum charismatis z 1. listopadu letošního roku.

Papežský dokument připomíná, že v různých formách zasvěceného života se projevuje bohatství darů Ducha svatého. Na církevních představených, zejména pastýřích partikulárních církví spočívá úkol interpretovat evangelní rady, regulovat jejich uvádění do životy, ale také bdít nad tím, aby “neuváženě nevznikaly společnosti bez užitku nebo bez dostatečné životnosti”, dodává papež s odkazem na koncilní dekret o přiměřené obnově řeholního života ( Perfectae caritatis ,19).

Jak se dále konstatuje, Svatý stolec doprovází pastýře v rozlišování, které vede k uznání nového institutu nebo nové společnosti eparchiálního práva, ale náleží mu také poslední posouzení autenticity příslušného charismatu. V tomto smyslu se mění příslušné paragrafy Kodexu kanonického práva východních církví (totiž kánony 432 §1 a 506 §1), kde se stanovuje, že eparchiální biskup potřebuje k ustanovení nové kongregace písemný souhlas Apoštolského stolce a v patriarchálních církvích musí předcházet rovněž konzultace s patriarchou. Nová norma vejde v platnost zítra 8. prosince, publikací na stránkách Osservatore Romano.

(job)

7. prosince 2020, 16:27