Hledejte

Logo Celosvětové sítě modlitby s papežem Logo Celosvětové sítě modlitby s papežem 

Celosvětová síť modlitby s papežem se stává vatikánskou nadací

Svatý otec dnes zřídil Nadaci Celosvětové sítě modlitby s papežem.

Ze stejnojmenného papežského díla, které ustanovil před dvěma roky revizí a aktualizací tzv. Apoštolátu modlitby, spravovaného jezuity, tak učinil právnickou osobu s vlastními statuty a sídlem ve Vatikánu. Nadále ji bude spravovat Tovaryšstvo Ježíšovo. Ředitelem této mezinárodní nadace byl jmenován P. Frederic Fornos S.J. Jejím účelem, jak píše papež František v základací listině, datované 17. listopadu t.r., „je koordinovat a oživovat toto duchovní hnutí“. Celosvětová síť modliteb s papežem sbírá a šíří modlitební úmysly, které Svatý otec nabízí každý měsíc celé církvi jednak písemně, ale také formou krátkých videoposelství.

Kromě chirografu, tedy vlastnoručně papežem psané zakládací listiny, byla dnes zveřejněna také statuta této vatikánské nadace. Její preambule stručně připomíná dějiny této duchovní iniciativy, k níž dal podnět francouzský jezuita P. François-Xavier Gautrelet, S.J. v roce 1844 na základě spirituality Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Zpočátku byl tento Apoštolát modlitby určen jen mladým jezuitům v rámci řeholní formace, posléze se rozšířil za hranice řádu a počátkem 20. století se k němu hlásilo 13 milionů věřících v mnoha zemích světa. Apoštolát modlitby se postupně vyvíjel a dostával statuta (v letech 1866, 1879, 1896, 1968 a 2018), která jej stále těsněji pojila ke Svatému stolci, zejména vlivem papežů Lva XIII. a Pia XI. Papež František se zasadil, aby se dílo této duchovní a modlitební solidarity s Petrovým nástupcem stalo plnou součástí služby Svatého stolce  jako vatikánská nadace Celosvětové sítě modlitby s papežem, která má svoje pobočky v každé místní církvi, včetně České republiky (ZDE).

3. prosince 2020, 14:10