Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

APSA bude spravovat majetek a nemovitosti státního sekretariátu

Dnešní apoštolský list papeže Františka, daný formou motu proprio, týkající se „některých kompetencí v ekonomicko-finanční oblasti“, stvrzuje převod majetkové správy ze státního sekretariátu Svatého stolce na úřad APSA (Správa majetku Apoštolského stolce), jak již bylo oznámeno srpnovým listem, který papež adresoval státnímu sekretáři, kard. Parolinovi. Motu proprio, datované 26. prosincem, posiluje kontrolní úlohu Ekonomického sekretariátu, který bude zastávat funkci papežského sekretariátu pro ekonomické a finanční záležitosti.

Správy finančních investic, nemovitostí ve vlastnictví státního sekretariátu Svatého stolce a výnosu sbírky Svatopetrský haléř se úřad APSA, který lze přirovnat k vatikánské centrální bance, ujme k 1. lednu příštího roku. Toto rozhodnutí Svatého otce na začátku listopadu předznamenalo ustavení příslušné komise, pověřené dozorem nad zhruba tříměsíčním procesem převodu majetkových kompetencí. Ekonomická reforma, zahájená papežem Františkem, tak v dnešním motu proprio zaznamenává další významný krok, vedoucí k centralizovanému nakládání investicemi, které ponechává menší prostor libovolnosti, posiluje kontrolu a dosvědčuje, že papež reformu doprovází přesnými směrnicemi. Jak totiž píše v úvodu dnešního dokumentu, „vzhledem k lepší organizaci správy, kontroly a dozoru nad ekonomickou a finanční činností Svatého stolce, není vhodné, aby státní sekretariát vykonával funkce v ekonomické a finanční oblasti, které již přísluší jiným úřadům“.

V prvním článku dnešního dokumentu papež vymezuje, že počínaje prvním dnem nového kalendářního roku se „vlastníkem fondů, bankovních účtů, movitých a nemovitých investic včetně účasti v akciových společnostech a investičních fondech, vedených dosud na státní sekretariát Svatého stolce, stává úřad APSA“ (Správa majetku Apoštolského stolce), který bude „pečovat o jejich správu a hospodaření s nimi“. Kontrolu ad hoc bude provádět Ekonomický sekretariát, který od nynějška „bude zastávat úlohu papežského sekretariátu pro ekonomické a finanční záležitosti“. Majetkový převod má být ukončen ke 4.2.2021 a veškeré další příspěvky či dary určené státnímu sekretariátu Státního stolce budou poté ukládány na účet nazvaný „Generální rozpočet Svatého stolce“. Převody částek z tohoto účtu na úřad APSA bude schvalovat prefekt Ekonomického sekretariátu.

Druhý článek motu proprio pověřuje úřad APSA k ustavení nového rozpočtového prostředku, zvaného „Papežský fond“, který kvůli vyšší transparentnosti bude součástí konsolidovaného rozpočtu Svatého stolce. V jeho rámci budou otevřeny zvláští účty na správu sbírky Svatopetrský haléř, osobního fondu Svatého otce či případné další účty podle vůle jednotlivých dárců. Donace z účtu Svatého otce budou podléhat jeho osobnímu rozhodnutí. Třetí článek dnešního dokumentu se zabývá dozorčí a kontrolní úlohou Ekonomického sekretariátu, a konečně čtvrtý a poslední článek motu proprio nařizuje, aby si administrativní úřad státního sekretariátu ponechal personální zdroje nezbytné k interní správě. Archiv tohoto úřadu rovněž přechází na APSu.

(jag)

 

 

 

 

28. prosince 2020, 12:58