Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Učme mladé lidi kritickému pohledu na tento svět, píše papež piaristům

Komise pro výchovu a vzdělávání, které působí při Unii generálních představených mužských a ženských řeholí, v těchto dnech (12.-14. listopadu) pořádají devátý formační seminář pro vychovatele. Letos se vzhledem k výjimečným okolnostem změnil na webinář, věnovaný obnově globálního výchovného spojenectví, k němuž papež František vyzval celou společnost a církev.

Petrův nástupce v této souvislosti již před měsícem adresoval španělsky psaný list generálnímu představenému piaristů, otci Pedrovi Aguadovi Cuestovi. Připomeňme, že zakladatele Řádu chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol, sv. Josefa Kalasanského, vyhlásil papež Pius XII. patronem křesťanských škol.

Papež v listě děkuje za pozvání na seminář a podotýká, že řehole odjakživa stály v popředí na poli výchovy a vzdělávání. Počínaje středověkými kláštery, které uchovávaly a šířily klasickou kulturu, až po sv. Josefa Kalasanského, který založil první základní školu, či řeholníka, který ho vychoval v aragonské obci Estadilla. “V každé době Bůh daroval charismata, která dokázala reagovat na její nároky a problémy. Dnes vás církev volá, abyste se opětovně navrátili k tomuto účelu vaší řeholní identity”, píše František a shrnuje do trojice konkrétních akcí sedm zásad Globálního výchovně vzdělávacího spojenectví, které předložil letos v září. Jde především o ústřední postavení člověka, dále jeho přijetí, a konečně zapojení.

Zaměřit se na  člověka znamená docenit jeho hodnotu, důstojnost, jedinečnost, krásu a výjimečnost, a zároveň jeho schopnost vztahovat se k druhým a okolní realitě, popisuje římský biskup. Při takovém přístupu se vzdělání stává nástrojem k růstu dětí a mladých lidí, kteří získávají nezbytné schopnosti a dovednosti, aby společně budovali spravedlivou a mírovou budoucnost. “Nesmíme ztrácet ze zřetele tento cíl a rozptylovat se v médiích, projektech a strukturách. Pracujeme pro lidi, protože právě lidé tvoří společnost a jediné lidstvo, povolané Bohem k tomu, aby bylo jeho vyvoleným lidem”, upozorňuje Svatý otec.

Pokud máme umístit člověka do středu našeho výchovně-vzdělávacího úsilí, musíme ho především přijmout, pokračuje František. To znamená naslouchat druhým – adresátům naší služby, tedy dětem a mladým lidem, i jiným druhům hlasů, které se vymykají výchovné interakci, tedy volání člověka a stvoření. Takto zabráníme uzavřenosti do sebe sama a učíme mladé lidi, aby se vztahovali k druhým, pracovali ve skupině, zaujali empatický postoj odmítající plýtvání a skartaci. Zároveň je důležité, aby se učili chránit náš společný domov, bránili ho před pleněním jeho přírodních zdrojů, osvojili si střídmý životní styl, snažili se o využívání obnovitelných energetických zdrojů a respektovali zásady subsidiarity a solidarity v hospodářství.

Postoj, vybízející k naslouchání, se poté má stát odrazovým můstkem k aktivnímu začlenění do výchovné práce, na základě vlastních specifik a odpovědnosti. “Zapojit druhé a současně sám sebe vsadit do hry znamená pracovat tak, abychom dětem a dospívajícím umožnili kritický pohled na tento svět, který jim zanecháme jako dědictví, schopný zachytit problémy v oblasti ekonomiky, politiky, růstu a pokroku, a předkládat řešení, skutečně sloužící člověku a celé lidské rodině v perspektivě integrální ekologie.

V závěru listu papež ujišťuje o modlitbě za všechny zasvěcené i laiky, kteří pracují na poli vzdělání a výchovy, a prosí Pána, aby se také v současném dějinném momentu řeholní společenství podstatnou měrou podílela na globálním výchovně-vzdělávacím spojenectví.

(jag)

12. listopadu 2020, 15:30