Hledejte

Mše svatá na Světový den chudých, 15. listopadu 2020, bazilika sv. Petra. Mše svatá na Světový den chudých, 15. listopadu 2020, bazilika sv. Petra. 

Prosme o milost vidět Ježíše v chudých a sloužit v chudých Ježíši

V Bazilice svatého Petra dnes dopoledne sloužil papež František mši svatou u příležitosti Světového dne chudých, tedy zvláštní neliturgické připomínky, kterou do církevního kalendáře zavedl před třemi roky.

Připadá vždy na předposlední, tedy 33. neděli liturgického roku, a jeho součástí je také následný společný oběd římského biskupa s přibližně patnácti sty bezdomovci a potřebnými z Věčného města v předsálí vatikánské auly Pavla VI. Letos se ze známých důvodů oběd nekonal. K tomutu dni vychází s předstihem také zvláštní papežské poselství. Jeho letošní, již čtvrté motto je vzato z knihy Sirachovcovy „Podej svou ruku chudákovi“ (český překad na webu TS ČBK ZDE).

Dnešní bohoslužba, které se účastnilo přibližně sto osob z prostředí římských ulic, se konala u oltáře katedry sv. Petra. Svatý otec kázal na Matoušovo evangelium z této neděle (Mt 24.14-30), jež podává podobenství o hřivnách. Papež František svoji homilii rozvrhnul do tří bodů: začátek, prostředek a konec podobenství, které osvěcují začátek, prostředek a konec lidského života, a  v samotném závěru řekl:

„Na konci života zkrátka bude odhalena skutečnost. Pomine světská fikce, podle níž úspěch, moc a peníze dávají životu smysl, zatímco prokázaná láska vyjde najevo jako opravdové bohatství. Jeden velký církevní otec napsal: „Tak tomu v životě bude: až nastane smrt a skončí představení, všichni si sejmou masky bohatství a chudoby a odejdou z tohoto světa. A budou souzeni pouze na základě svých skutků, někteří budou skutečně bohatí, jiní chudí“ (sv. Jan Zlatoústý, Promluvy o chudákovi Lazarovi, II,3). Nechceme-li žít chudě, prosme o milost vidět Ježíše v chudých a sloužit v chudých Ježíši.

Chtěl bych poděkovat mnoha věrným Božím služebníkům, kteří nechtějí, aby se o nich mluvilo, ale žijí tak, že slouží. Myslím např. na dona Roberta Malgesiniho. Tento kněz nevytvářel teorie, viděl zkrátka v chudákovi Ježíše a smysl života ve službě. Jemně sušil slzy ve jménu Boha, který utěšuje. Začátkem jeho dne byla modlitba za přijetí Božího daru; prostředkem dne činorodá láska k zužitkování lásky přijaté; koncem zářné svědectví evangelia. Pochopil, že měl podávat ruku chudákům, které denně potkával, protože v každém z nich viděl Ježíše. Bratři a sestry, prosme o milost nebýt křesťany podle slov, nýbrž podle skutků, abychom přinášeli užitek, jak si přeje Ježíš. Ať se tak stane!“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE je ZDE

15. listopadu 2020, 15:06