Hledejte

P. Tom Smolich SI, ředitel Jesuit Refugee Service na setkání s papežem P. Tom Smolich SI, ředitel Jesuit Refugee Service na setkání s papežem 

Papež připomíná 40. výročí vzniku Jezuitské služby uprchlíkům

Papež František zaslal u příležitosti 40. výročí založení Jezuitské služby uprchlíkům (JRS) list řediteli této mezinárodní instituce, otci Thomasovi H. Smolichovi SI., ve kterém děkuje za léta odvedené práce.

Jezuitská služba uprchlíků se pojí zejména s římským centrem Astalli, založeného bývalým generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova, Božím služebníkem Pedrem Arrupem SI, jehož papež František zmiňuje v úvodu svého listu:

„Otec Arrupe proměnil svoje zděšení nad utrpením těch, kdo prchali ze svojí vlasti v důsledku války ve Vietnamu, na pozornou praktickou péči o ně v jejich nouzi fyzické, psychologické a duchovní. Tato niterně křesťanská a ignaciánská touha pomáhat všem, kdo se nacházejí v situaci hluboké beznaděje, inspirovala a vedla práci Jezuitské služby uprchlíkům během těchto čtyřiceti let, od jejích počátků s vietnamskými boat peoples na začátku 80. let po nynější časy s koronavirovou pandemií, jež zviditelnila, že celá lidská rodina je »na téže lodi«, protože čelí bezprecedentním ekonomickým a sociálním výzvám. Příliš mnoho lidí – pokračuje papežův list - je ve světě hnáno do bárek a člunů, na nichž se pokoušejí prchat před virózami nespravedlnosti, násilí a válek. Vzhledem k těmto vážným nespravedlnostem má Jezuitská služba uprchlíkům ústřední roli v seznamování a senzibilizaci veřejného mínění se situací běženců a uprchlíků. Vaším životním posláním je podávat pomocnou ruku těm, kdo jsou osamoceni, odtrženi od svých rodin nebo opuštěni,  doprovázet je, zesilovat jejich hlas a především zaručovat možnost růstu prostřednictvím vzdělávání a rozvoje, jež poskytujete svými programy. Vaše svědectví Boží lásky ve službě uprchlíkům a migrantům je zásadní také pro budování »kultury setkávání« (Fratelli tutti,30), která tvoří základ autentické a trvalé solidarity pro dobro lidské rodiny (tamt. 216-217),“ píše papež František za použití slov z poslední encykliky.

„Když se dívám do budoucna, jsem přesvědčen, že žádné osobní či institucionální prodlevy či výzvy vás nebudou moci odloučit či odradit od velkodušné odpovědi na naléhavé povolání prosazovat tuto kulturu sbližování a setkávání rozhodnou obranou práv těch, které denně doprovázíte. S těmito pocity vám k vaší práci přeji vše nejlepší a prosím, abyste ve svých modlitbách pamatovali na mne. Svěřuji všechny členy apoštolátu vaší Jezuitské služby laskavé přímluvě Marie, Matky naděje a Těšitelky migrantů, a uděluji vám své apoštolské požehnání jako příslib radosti a pokoje v Kristu, našem Pánu“ – končí papež František list, datovaný 4. října t.r. a adresovaný řediteli Jezuitské službě uprchlíkům (Jesuit Refugee Service), tedy charitativnímu sdružení dobrovolníků a jezuitů, věnujících se migrantům v 56 zemích světa.

 

(mig)

12. listopadu 2020, 16:15