Hledejte

Vídeň po pondělním atentátu Vídeň po pondělním atentátu 

Papež připomenul bezbranné oběti terorismu

Dnešní generální audience byla opětovně přenášena z knihovny Apoštolského paláce, aby se věřící nevystavovali zdravotním rizikům, jak před několika dny oznámilo Tiskové středisko Svatého stolce.

V jejím úvodu papež František vyzval k respektování proticovidových opatření, vyhlášených politickými představiteli a zdravotnickými úřady, a duchovně podpořil nemocné i ošetřovatelský personál:

„Nabídněme Pánu tuto vzdálenost, která nás dělí, k dobru nás všech. Pamatujme, opravdu pamatujme na nemocné, na ty, kteří do nemocnice vcházejí, jako by už byli odepsaní. Pamatujme na lékaře, zdravotní sestry, dobrovolnický personál a všechny další lidi, kteří v tuto chvíli ošetřují nemocné. Riskují život, ale dělají to z lásky a ze svého povolání, z lásky k bližnímu. Modleme se za ně. Děkuji“.

vybídl Svatý otec, a pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě. Jeho třináctou část, nazvanou „Ježíš, učitel modlitby“, uvodilo čtení z první kapitoly Markova evangelia (1,32.34-38), které vypráví o Ježíšově službě nemocným a posedlým, završené osamělou modlitbou na opuštěném místě.

V závěru generální audience papež František připomenul oběti teroristického násilí na evropském kontinentu:

„V těchto dnech, kdy se modlíme za zemřelé, jsme pamatovali a také dnes pamatujeme na bezbranné oběti terorismu, jehož krutost se vyostřuje a šíří v Evropě. Mám na mysli zejména závažný atentát na posvátném místě v Nice před několika dny a ten, k němuž předvčerem došlo ve vídeňských ulicích. Oba vyvolaly zděšení a odsouzení ze strany obyvatelstva a lidí, kterým leží na srdci mír a dialog. Svěřuji Božímu milosrdenství tragicky zesnulé a vyjadřuji duchovní blízkost jejich rodinám a všem, kteří trpí v důsledku těchto odsouzeníhodných událostí, které za pomoci násilí a nenávisti chtějí zviklat bratrskou spolupráci mezi náboženstvími.“

(jag)

4. listopadu 2020, 15:17