Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež odňal správu financí státnímu sekretariátu Svatého stolce

Majetková správa státního sekretariátu Svatého stolce přechází na APSu, Správu majetku Apoštolského stolce, tedy úřad římské kurie, který lze označit za vatikánskou centrální banku. Papež František ustavil komisi, která má v tříměsíční lhůtě dokončit proces, o který sám požádal v listě adresovaném v srpnu státnímu sekretáři Svatého stolce, kard. Parolinovi. Majetek státního sekretariátu bude kontrolovat Ekonomický sekretariát.

Jak dnes uvedl ředitel Tiskového střediska Svatého stolce, Matteo Bruni, papež František ve středu 4. listopadu řídil zasedání, jehož se zúčastnili státní sekretář, kard. Pietro Parolin, substitut státního sekretariátu, mons. Edgar Peña Parra, generální sekretář Governatorátu městského státu Vatikán, mons. Fernando Vergez, předseda Správy majetku Apoštolského stolce (APSA), mons. Nunzio Galantino, a prefekt Ekonomického sekretariátu, o. Juan Antonio Guerrero. Cílem schůzky bylo podpořit uskutečňování zmíněného převodu majetkové správy a kontrolu ze strany Ekonomického sekretariátu, o které papež František požádal v listě z 25. srpna. Při včerejším jednání, sdělil dále Matteo Bruni, papež ustavil komisi, která bude po příští tři měsíce na celý proces dohlížet. Jejími členy jsou substitut státního sekretariátu, předseda Apsy a prefekt Sekretariátu pro ekonomii.

Tiskové středisko rovněž zveřejnilo zmíněný list, v němž papež František zdůvodňuje převod majetku „lepší organizací ekonomických a finančních aktivit v rámci reformy římské kurie a pokračováním takové správy, která by podle přání všech zúčastněných byla více evangelní“. Papež označuje za vysoce důležité, aby se jasně definovalo poslání jednotlivých vatikánských ekonomických a finančních úřadů, a tak se zabránilo jejich zbytečnému či škodlivému překrývání, štěpení či duplikaci. V listě se dále vysvětluje, že „státní sekretariát je nepochybně úřadem, který zblízka a přímo podporuje papežovu činnost a jeho poslání, což z něj činí podstatný opěrný bod v životě římské kurie a jejích úřadů. Nejeví se však nezbytné, ani patřičné, aby státnímu sekretariátu příslušely funkce, které již náleží jiným institucím. Proto je vhodné, aby se také v ekonomických a finančních otázkách uplatňovala zásada subsidiarity, byť zůstává zachována specifická role státního sekretariátu a nepostradatelná úloha, již zastává“.

Vzhledem k tomu všemu papež František rozhodl, že státní sekretariát převede na APSu řízení a správu veškerých finančních zdrojů a nemovitého majetku, které si nicméně podrží svůj současný účel. Zvláštní pozornost, čteme v papežově listě, si zaslouží investice vynaložené v Londýně a fond Centurion, které je třeba co nejdříve opustit anebo s nimi přinejmenším naložit tak, aby to nepoškozovalo dobrou pověst. Papež dále stanovil, že veškeré finanční prostředky státního sekretariátu budou včleněny do konsolidovaného rozpočtu Svatého stolce a jeho financování se bude řešit prostřednictvím běžných mechanismů a procedur požadovaných po jakémkoli jiném úřadu římské kurie, s výjimkou skutečností podléhajících utajení, schvalovaných zvláštní komisí. Kontrola a dohled nad finančním fungováním všech úřadů římské kurie náleží Ekonomickému sekretariátu, a tudíž státnímu sekretariátu tato zodpovědnost nepřísluší v případě žádné instituce Svatého stolce či institucí s nimi spojených. Vzhledem k tomu, že státní sekretariát již nebude nakládat s majetkem, bylo by vhodné, aby přehodnotil práci svého administrativního úřadu či zvážil nezbytnost jeho existence, uzavírá papež František list adresovaný kardinálu Parolinovi.

(jag)

5. listopadu 2020, 21:48