Hledejte

Generální audience v knihovně Apoštolského paláce Generální audience v knihovně Apoštolského paláce 

Papež: Je důležité respektovat lidské tělo a důstojnost ženy

Také dnešní generální audience byla kvůli pandemickým okolnostem přenášena z knihovny Apoštolského paláce.

Papež František pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě, jehož další část věnoval ženě pokorného srdce, která nenašla místo v oficiálních historických pojednáních, avšak připravovala příchod Božího syna. PLNÉ ZNĚNÍ KATECHEZE, nazvané „Panna Maria, žena modlitby“, najdete ZDE.

Po katechezi následovala obvyklá shrnutí a pozdravy v různých jazycích. V polském pozdravu Svatý otec připomenul dnešní liturgickou památku bl. Karoliny Kózky (1898-1914), panenské mučednice čistoty.

„V šestnácti letech podstoupila mučednickou smrt, aby uhájila ctnost čistoty. Svým vzorem ještě dnes zejména mladým lidem naznačuje, jakou cenu mají čistota, úcta k lidskému tělu a důstojnost ženy. Svěřte se její přímluvě, aby vám pomáhala k odvážnému svědectví o křesťanských a evangelních hodnotách“.

V italském pozdravu papež František upozornil na skutečnost, že každý z nás je povolán být živým Božím chrámem:

„Dnes slavíme památku Posvěcení římských bazilik sv. Petra ve Vatikánu a sv. Pavla za hradbami. Kéž tento svátek, osvětlující význam kostela jako posvátné budovy, v níž se shromažďují věřící, podnítí v nás všech vědomí, že každý z nás je povolán být živým Božím chrámem“.

Po společné modlitbě Otčenáš udělil Petrův nástupce apoštolské požehnání všem, kteří dnešní generální audienci sledovali prostřednictvím sdělovacích prostředků.

(jag)

18. listopadu 2020, 13:45