Hledejte

Na Svatopetrském náměstí v poledne 1. listopadu 2020. Na Svatopetrském náměstí v poledne 1. listopadu 2020. 

Papež: Jděme cestou tichosti a dojdeme svatosti

Několik stovek lidí se sešlo na Svatopetrském náměstí k polední papežově promluvě před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež František mluvil (srov. Mt 5,1-12a) k dnešní slavnosti Všech svatých, která letos připadla na 31. neděli liturgického mezidobí. Komentoval Matoušovo evangelium (srov. Mt 5,1-12a), jež podává devatero blahoslavenství, a zaměřil se na druhé a především na třetí. Svoji promluvu končil slovy:

„Drazí bratři a sestry, volit ryzost, tichost a milosrdenství, svěřit se Pánu v chudobě ducha a v bolesti, zasadit se o spravedlnost a mír znamená jít proti proudu mentality tohoto světa, proti majetnictví, proti zábavě zbavené smyslu a proti aroganci vůči nejslabším. Touto evangelní cestou se ubírali svatí a blahoslavení. Dnešní slavnost, která slaví Všechny svaté, nám připomíná osobní a všeobecné povolání ke svatosti a nabízí nám bezpečné vzory k této cestě, kterou každý prochází jedinečným a neopakovatelným způsobem. Stačí pomyslet na nevyčerpatelnou rozmanitost konkrétních darů a osudů světců a světic, kteří nejsou stejní. Každý měl svoji osobnost a rozvinul svůj život ve svatosti podle svojí osobnosti. A tak si může počínat každý z nás. Jděme cestou tichosti, tichosti, prosím, a půjdeme ke svatosti.

Tato nezměrná rodina věřících Kristových učedníků má jedinou Matku, Pannu Marii, kterou ctíme titulem Královna všech svatých, ale která je především Matkou, jež učí každého přijímat a následovat Jejího Syna. Kéž nám pomáhá sytit touhu po svatosti vydáním se na cestu blahoslavenství.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně a požehnání, papež jako obvykle věnoval pozornost aktuálnímu dění, zvláště včerejší beatifikaci v USA a situaci v Náhorním Karabachu.

„Včera v Hartfordu ve Spojených státech amerických byl beatifikován Michael McGivney, diecézní kněz a zakladatel Kolumbových rytířů. Věnoval se šíření evangelia, hojnou péčí zahrnoval potřebné a vedl ke vzájemné pomoci. Kéž jeho příklad podnítí nás všechny, abychom stále více dosvědčovali evangelium milosrdné lásky. Aplaus novému blahoslavenému.“

„V tento sváteční den nezapomeňme na dění v Náhorním Karabachu, kde se ozbrojené střety střídějí s chabým příměřím, přičemž se tragicky zvyšuje počet obětí, destrukce domů, infrakstruktur a bohoslužebných budov , což stále masivněji postihuje civilní obyvatelstvo. Je to tragické. Chtěl bych znovu důrazně vyzvat zodpovědné představitele bojujících stran, aby co nejdříve zasáhli a zastavili prolévání nevinné krve. Ať se nedomnívají, že vyřeší konflikt násilným odporem, nýbrž zasadí se o upřímná vyjednávání za pomoci mezinárodního společenství. Jsem na blízku všem trpícím a vybízím k prosbě o přímluvu svatých za trvalý mír v tomto regionu.“

„Modleme se také za obyvatele oblasti Egejského moře, postižené před dvěma dny silným zemětřesením.“

„Zítra odpoledne (2.11.) budu sloužit zádušní mši za zesnulé na teutonském hřbitově, pohřebišti městského státu Vatikán. Duchovně se připojím ke všem, kdo se v těchto dnech za dodržování sanitárních norem, jež jsou důležité, půjdou v různých částech světa pomodlit ke hrobům svých drahých.“

Tolik o slavnosti Všech svatých papež František, který se s přítomnými na Svatopetrském náměstí jako obvykle rozloučil prosbou, aby se za něj modlili.

 

(mig)

1. listopadu 2020, 15:00