Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Lidský život má nedocenitelnou hodnotu, píše papež italskému Hnutí pro život

Čtyřicátý národní kongres italského Hnutí pro život, který se uzavřel v neděli, nás vyzval “k reflexi o nedocenitelné hodnotě života a drahocennosti každého člověka, stvořeného podle Božího obrazu a podoby”, čteme v poselství, které jménem papeže Františka zaslal státní sekretář Svatého stolce, kard. Pietro Parolin, předsedkyni italského Hnutí pro život, Marině Casiniové. V listě se dále vyjadřuje přání, aby se “nadále šířila kultura solidarity a vzájemné úcty ke každému lidskému životu, od jeho prvního okamžiku až do posledního výdechu”.

Třídenní videokonference (13.-15.11.) propojila národní italskou pro-life tematiku s nedělním IV. Fórem Evropské federace “One of us”. Přednášky a diskuse sledovalo mnoho zapsaných účastníků potvrdila agentuře SIR Marina Casiniová, která načrtla budoucí úsilí italského Hnutí pro život: S veškerou snahou a elánem budeme neúnavně „hlásat a dosvědčovat evangelium života“, prohlásila Casiniová v duchu výzvy generálního sekretáře Italské biskupské konference. „Útoky na lidský život a rodinu jsou dnes stále častější, sofistikované a rozšířené na mezinárodní rovině. Je zřejmé, že tlak na prosazení potratové kultury v celém světě využívá mezinárodní organizace prvořadé důležitosti. Cílem je ovlivňovat způsob myšlení jednotlivých národů, aby se změnila měřítka jejich mravního úsudku, a tím i právní řád. Častokrát máme dojem, že se jedná o neprolomitelné obléhání, o globalizovanou skartaci, o níž papež František mluví v encyklice Fratelli tutti.

Na tento jemný útok reaguje italské Hnutí pro život i Evropská federace One of us silou pravdy, kterou vyslovili vědci, politici i právníci: “Počaté dítě je jedním z nás a přiznat mu stejnou důstojnost jako každému jinému člověku je klíčem k civilizaci a pokroku”, zdůrazňuje Marina Casiniová. Předseda IV. Fóra Evropské federace “One of us”, Jaime Maior Oreha, apeloval na ženy, které jako první svědčí o hodnotě lidského života, aby pozvedly svůj hlas na obranu práva na narození všech počatých dětí. “Obrana nenarozeného života se neobejde bez jejich statečnosti a svědectví”, vyzdvihl španělský politik. Evropská federace při svém nedělní konferenci zároveň podpořila výnos polského Ústavního soudu z 22. října , který zakazuje eugenetický potrat jako nekompatibilní s Ústavou Polské republiky.

(jag)

17. listopadu 2020, 14:11