Hledejte

Papež se zakladatelem Domova milosrdenství Papež se zakladatelem Domova milosrdenství 

František podpořil dobrovolníky i hosty charitního domova

Papež František napsal dopis do Malého domova milosrdenství, který vznikl v sicilském městě Gela “na pomoc lidem v nouzi a nejistých životních situacích”, aby “povzbudil všechny, kteří se v něm dennodenně a bezvýhradně nasazují v pomoci bližním”. Toto dílo věnované lidem, kteří žijí v problematických okolnostech, je majákem, šířícím světlo a naději v temnotě utrpení a rezignace, píše římský biskup.

František dále oceňuje “obdivuhodný vzor evangelní milosrdné lásky a vycházející církve, který přináší mnoho dobra církevnímu i občanskému společenství”. Stává se “ceněným znamením toho, že církev se svým lidem sdílí jeho námahu a obtíže”.

Malý domov milosrdenství vznikl v roce 2013 z podnětu papeže Františka, jehož první veřejné mše se účastnil také mladý sicilský kněz Pasqualino Di Dio. Nově zvolený papež jej krátce nato (17.3.2013) přijal na audienci, během níž mu otec Di Dio vyprávěl o sociální realitě v jeho sicilské diecézi, nesnázích mnoha rodin a lidí na okraji společnosti. František ho vyslechl a vybídl k založení domova, který by byl znamením Božího milosrdenství. Dnes v rámci tohoto domova funguje jídelna, středisko sociálního poradenství a duchovního doprovázení, výdejna potravin, školní družina, noclehárna, řemeslnické dílny i ošetřovna. Díky četným dobrovolníkům domov poskytuje všechny tyto služby ve spolupráci s místní Charitou, farnostmi, státními institucemi a občanskými sdruženími.

“Povzbuzuji tě i všechny, kteří spolupracují na tvém dobročinném projektu”, obrací se papež k sicilskému knězi, “abyste pokračovali v této chvályhodné misi. Dosvědčujte Otcovu něhu a milosrdenství ve sdílení a solidaritě s těmi nejslabšími a skleslými lidmi”. Svatý otec ujišťuje o modlitbě za všechny dobrovolníky i klienty sicilského domova, žádá je o modlitbu a uzavírá svůj list apoštolským požehnáním.

(jag)

7. listopadu 2020, 17:19