Hledejte

Protipotratové demonstrace v Argentině (8. srpna 2020) Protipotratové demonstrace v Argentině (8. srpna 2020) 

Papež František děkuje argentinským “mujeres de las villas” za boj proti potratům

. Vlastnoručním dopisem poděkoval papež František organizaci argentinských žen „mujeres de las villas“, které od roku 2018 bojují za právo nenarozených na život zejména v chudých čtvrtích Buenos Aires.

Františkův list nese datum 22. listopadu a jeho adresátem je poslankyně Victoria Morales Gorleri. Papež v něm odpovídá dopis, který obdržel od hnutí „mujeres de las villas“, v němž byl žádán o podporu proti legalizaci potratů, o níž se v této chvíli v Argentině debatuje.  Petrův nástupce v odpovědi „ze srdce děkuje“ ženám angažovaných v periferních městských čtvrtích, vyjadřuje svůj obdiv „pro jejich činnost a svědectví“ a povzbuzuje je k dalšímu pokračování v jejich práci. František dále zdůrazňuje, že problém potratu není primárně náboženskou otázkou, nýbrž věcí lidské etiky. A jako již několikrát v minulosti formuluje svůj postoj k interrupci velmi ostrými slovy: „Je dobré položit si dvě otázky – píše papež František. - Je správné eliminovat lidský život, abych vyřešil určitý problém? Je správné zaangažovat nájemného vraha (sicario), abych vyřešil problém?“

Hnutí argentinských žen „mujeres de las villas“ ve svém listu papeži Františkovi nastínilo své námitky proti návrhu potratového zákona, k němuž různé politické síly v zemi přistupují jako ke snadnému řešení pro mladé dívky z periferií v situaci nečekaného těhotenství. „Zaplavuje nás mrazivý děs, pomyslíme-li na to, že tento návrh zákona směřuje k pěstování představy, že potrat je jednou z možností mezi jinými antikoncepčními metodami a že je určen především pro chudá děvčata.“ „Náš hlas, stejně jako hlas nikdy nenarozených dětí, není nikdy slyšet – píší argentinské ženy z chudinských čtvrtí. - Zákonodárci a sdělovací prostředky nás nechtějí slyšet a pokud bychom v našich čtvrtích (villas) neměli kněze, kteří za nás pozvedají hlas, byly bychom ještě osamělejší. Naše dospívající dcery – pokračují dále – vyrůstají s představou, že nemají právo mít děti, protože jsou chudé,“ formulují argentinské „mujeres de las villas“ nelítostnou pravdu, jež papeže Františka přiměla v napsání vlastnoruční odpovědi.

Na příští sobotu 28. listopadu jsou v Argentině ohlášeny manifestace proti návrhu potratového zákona. Protestní akce podpořili místní biskupové, kteří opakovaně zdůrazňují význam péče o život od početí. 20. listopadu Komise argentické biskupské konference pro život, laiky a rodinu (Cevilaf) kritizovala diskutovaný návrh zákona ve zvláštní nótě, kde zdrazňuje že poprvé v dějinách argentiské demokracie může být schválena norma, která uzákonňuje smrt jednoho člověka pro záchranu jiného. „Pouze zachráníme-li oba životy, můžeme se zachránit všichni,“ píší argentinští biskupové a povzbuzují věřící k účasti na sobotních manifestacích, protože jsou – jak dodávají  - „veřejným vyjádřením ve prospěch lidského práva na život, které má každý člověk a které je zaručováno ústavou.“

(job)

26. listopadu 2020, 16:37