Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Doufáme, že se ukáže Bůh, ale také On doufá, že se ukážeme

Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo pár set lidí, a jako každou neděli je před mariánskou modlitbou Anděl Páně oslovil Petrův nástupce.

Komentoval druhé liturgické čtení (srov. 1 Kor 1,3-9) z 1. neděle adventní a svoji promluvu zakončil:

Advent odkazuje neustále k naději: připomíná nám, že Bůh je přítomen v dějinách, které vede k jejich cíli a plnosti, jímž je Pán Ježíš Kristus. Bůh je v dějinách lidstva přítomen, je „Bohem-s-námi“, Bůh není vzdálený, je vždy s námi a často klepe na dveře našeho srdce. Bůh putuje po našem boku, aby nás podpíral. Pán nás nikdy neopouští, provází nás v našich životních peripetiích, aby nám pomáhal objevit smysl této pouti, význam všednosti a naplňoval nás odvahou ve zkouškách a bolestech. Uprostřed životních bouří nám Bůh stále podává ruku a vysvobozuje nás z ohrožení. V knize Deuteronomium je krásná pasáž, kde prorok říká lidu: »Kterému národu by byli bohové tak blízko, jako jsem já tobě?«  (srov. Dt 4,7). Žádnému, pouze my máme tuto milost mít Boha blízko. Očekáváme Boha, doufáme, že se ukáže, ale také On doufá, že my se ukážeme Jemu!

Nejsvětější Maria, žena v očekávání, ať provází naše kroky v tomto novém liturgickém roce, který začínáme, a pomáhá nám uskutečňovat poslání Ježíšových učedníků. Co je tím posláním?  Podávat důvody naší naděje (srov. 1 Petr 3,15).

 

Zcela na závěr po společné modlitbě Anděl Páně a požehnání papež jako obvykle věnoval aktuálnímu dění ve světě:

Rád bych opět vyslovil blízkost obyvatelstvu Střední Ameriky, zasaženému silnými uragány, zejména na ostrovech San Andrés, Providencia a Santa Catalina, jakož i na tichomořském pobřeží severní Kolumbie. Modlím se za všechny země, které strádají těmito kalamitami.

Srdečně zdravím vás, věřící z Říma i poutníky z různých zemí, zejména ty, kteří – bohužel ve značně omezeném počtu – přijeli u příležitosti včerejšího jmenování nových kardinálů. Modleme se za těchto třináct nových členů kardinálského kolegia.“

Ještě jednou vám všem přeji hezkou neděli a požehnaný advent. Snažme se vytěžit dobro také z této obtížné situace, kterou ukládá pandemie: větší střídmost, diskrétní a ohleduplná pozornost vůči sousedům, kteří se mohli ocitnout v nouzi, a potom je velmi důležitá chvíle pro jednoduchou modlitbu v rodině. A nezapomeňte se modlit za mne. Dobrou chuť k obědu a nashledanou.“

Rozloučil se papež František s věřícími na Svatopetrském náměstí.

 

29. listopadu 2020, 14:34