Hledejte

Magalhãesův průliv Magalhãesův průliv 

Bůh přichází z jihu, připomíná papež pět století od první chilské liturgie

Papež František se obrátil osobním listem k biskupovi nejjižnější chilské diecéze Punta Arenas, aby připomenul pětisté výročí první liturgie slavené na chilské půdě. Mši svatou pro členy Magalhãesovy expedice 11. listopadu 1520 sloužil její kaplan Pedro de Valderrama.

Dopis Petrova nástupce přečetl biskup Punta Arenas, mons. Bernardo Bastres, v neděli při začátku oslav. “Jedná se o historické datum nejenom pro vaši diecézi, nýbrž pro celou chilskou církev”, píše Svatý otec, “v souvislosti s kterým lze po právu prohlásit, že »Bůh přišel z jihu«, jak hlásá diecézní motto. Ona první mše, slavená s vírou a jednoduchostí v rámci výpravy do tehdy neznámých oblastí, na hoře Cerro Monte Cruz v Magalhãesově průlivu zrodila církev, která nadále putuje v milované chilské zemi”.

Jak totiž připomíná II. Vatikánský koncil ve své konstituci o posvátné liturgii, “především z eucharistie, jako ze zdroje do nás proudí milost; liturgií se nejúčinněji uskutečňuje v Kristu posvěcení člověka a oslava Boha” (Sacrosanctum Concilium, 10), píše dále František a povzbuzuje věřící, aby “prožívali oslavu eucharistického tajemství, jímž se spojujeme s Ježíšem, v duchu adorace a díkůvzdání Pánu, protože jím začíná nový život a jednota, které nás podněcují k růstu v bratrské službě nejchudším lidem, vydědeným naší společností”. Papež připouští, že oslavy, na které se místní církev dlouhodobě připravovala, poznamená pandemie, která “zasáhla celý svět a zapříčiňuje utrpení či smrt milionů našich bratrů a sester”. Ačkoli nebude možné připomenout pětisté výročí první chilské eucharistie masovou účastí na ligurgii, “neexistuje překážka, která by mohla umlčet vděčnost, prýštící ze srdcí synů a dcer chilské putující církve, kteří ve víře a lásce obnovují svou oddanost Pánu, jenž provází její putování v průběhu dějin”, doufá římský biskup.

V závěru listu ujišťuje věřící i pastýře chilské diecéze Punta Arenas, že se připojuje k jejich díkůvzdání Pánu, který se “v eucharistii nadále stává chlebem, jenž vrchovatě sytí hlad každého muže a ženy a svolává všechny lidi, aby v jeho lásce prožívali solidární, účinné bratrství, které nikoho nevyřazuje, neutiskuje a nezanedbává”.  Petrův nástupce svěřuje “milovanou chilskou církev” přímluvě Matky Boží, zde vzývané jako Panna Maria Karmelská, která jako “vzor církve a pomocnice křesťanů učí věřící, aby důvěřovali v Pána, plnili jeho vůli v lásce a spravedlnosti a svědčili před světem o radosti z evangelia”.

(jag)

9. listopadu 2020, 14:21