Hledejte

Podpis prohlášení o mezilidském bratrství, 4.2.2019 Podpis prohlášení o mezilidském bratrství, 4.2.2019 

Vyhlášen nový ročník mezinárodní ceny za mezilidské bratrství

Papež František dnes přijal členy výboru pro mezilidské bratrství, který před několika dny vyhlásil další ročník Zajdovy ceny za mezilidské bratrství, jejímiž prvními laureáty se v loňském roce stali římský biskup a vrchní imám al-Azhar. Do začátku prosince je možné předkládat kandidatury osobností, které se zasloužily o porozumění mezi lidmi a “zosobňují pokoru, úctu a humanitarismus”.

Abúdhábský šejch Abduláh bin Zajd Ál Nahján prohlásil, že udělení Zajdovy ceny za mezilidské bratrství se stane každoroční událostí, která připadne vždy na čtvrtého února, tedy výroční den podpisu Dokumentu o mezilidském bratrství. Cena je dotována částkou jednoho milionu dolarů a nese jméno zakladatele Spojených arabských emirátů. O laureátech ceny z řad akademických či kulturních pracovníků, představitelů neziskových a mezinárodních organizací anebo zástupců politického světa rozhodne nezávislý výbor.

Ve videoposelství, které papež František zaslal k prezentaci mezinárodní ceny za mezilidské bratrství vyjadřuje naději, že propůjčení tohoto ocenění upozorní na příkladné muže a ženy, kteří v našem světě prostřednictvím skutků a obětí ztělesňují lásku, zaměřenou na dobro druhých, byť se odlišují náboženským vyznáním či etnickou a kulturní příslušností. “Prosím všemohoucího Boha, aby žehnal jakémukoli úsilí, které přispěje k dobru lidstva a napomůže tomu, abychom pokročili ve vzájemném bratrství”, zdůraznil papež.

(jag)

23. října 2020, 17:18