Hledejte

Svatopetrské náměstí v poledne 25. října 2020. Svatopetrské náměstí v poledne 25. října 2020. 

Testem našeho obrácení a svatosti je vždycky láska k bližnímu

Před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik stovek lidí k pravidelné papežově promluvě, jež předchází mariánské modlitbě Anděl Páně.

Petrův nástupce komentoval evangelium ze 30. neděle liturgického mezidobí (Mt 22,34-40), kde Ježíš zodpovídá otázku o tom, které přikázání je největší.

V dnešním evangeliu nám Ježíš znovu pomáhá dojít k prameni živé a prýštící Lásky. Tímto pramenem je sám Bůh, cele milovaný ve společenství, které nic a nikdo nemůže rozbít. Toto společenství je darem, o který je třeba denně prosit, ale je také osobním závazkem, aby náš život nebyl zotročen světskými idoly. Testem našeho obrácení a svatosti je vždycky láska k bližnímu. Toto je test: říkám-li, že miluji Boha, a nemám rád bližního, nejde to. Testem mojí lásky k Bohu je to, že mám rád bližního. Dokud bude existovat nějaký bratr či sestra, před nímž svoje srdce zavíráme, zdaleka ještě nejsme učedníky, jak od nás žádá Ježíš. Jeho božské milosrdenství nám však nedovoluje malomyslnět, ba dokonce nás volá, abychom denně znovu začínali žít evangelium důsledně.

Přímluva Nejsvětější Marie ať nám otevře srdce, abychom přijali „největší přikázání“, dvojí přikázání lásky, které zahrnuje celý Boží Zákon a na kterém závisí naše spása.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost k Nigérii:

S obzvláštním znepokojením sleduji zprávy z Nigérie o násilných střetech, ke kterým nedávno došlo mezi pořádkovými silami a několika mladými manifestanty. Prosme Pána, aby byla vždycky odmítala jakákoli forma násilí při neustálém hledání sociální harmonie podporou spravedlnosti a společného dobra.

Po jmenovitých pozdravech skupin věřících, shromážděných na Svatopetrském náměstí, zakončil papež své nedělní vystoupení oznámením o svolání konzistoře ke jmenování nových kardinálů.

 

(mig)

25. října 2020, 14:45