Hledejte

2020.10.08 Consulta Femminile del Pontificio Consiglio della Cultura 2020.10.08 Consulta Femminile del Pontificio Consiglio della Cultura 

Papež: Svatá Hildegarda z Bingenu prolomila schémata své doby

“Ženy čtou Františka” – pod tímto titulem ve středu proběhlo mezinárodní setkání, které připravil stálý poradní sbor Papežské rady pro kulturu, složený z necelých dvaceti žen, katolických laiček, řeholnic, anebo příslušnic jiných vyznání, v každém případě však matek a významných představitelek různých oborů. Jednalo se o první večer z řady seminářů věnovaných spisům současného papeže – jejich četbě a reflexi nad nimi za hudebního doprovodu.

Papež František se na spolupracovnice vatikánského úřadu obrátil psaným poselstvím, v kterém je oslovuje jako “drahé přítelkyně” a děkuje jim za nový a krásný přínos v rámci římské kurie. “Je to poprvé, kdy jeden z jejích úřadů zapojil skupinu žen jako protagonistek kulturních projektů, které se nezabývají výlučně ženskými otázkami”, podotýká římský biskup.

Členky poradního sboru Papežské rady pro kulturu se tentokrát zabývaly exhortací Evangelii gaudium, zatímco při následujících setkáních bude na pořadu encyklika Laudato si’ a Dokument o mezilidském bratrství, tedy spisy, zaměřené na evangelizaci, stvoření a bratrství. I v této volbě, poznamenává papež, se zrcadlí duch zmíněného ženského grémia, který ve své bohaté různorodosti dokáže prostřednictvím dialogu pracovat na hledání styčných bodů, za vzájemné úcty a spřízněnosti.

František poté upozorňuje na další nezanedbatelný bod programu středečního semináře – a sice přednášku o moudrosti sv. Hildegardy z Bingenu, které se zhostila autorka studie o ústředním díle této středověké mystičky (“Scivias”), italská hudebnice Sara Salvadori. “Sv. Hildegarda z Bingenu, stejně jako sv. František z Assisi, složila harmonický hymnus, v němž chválí Pána za stvoření a ve stvoření”, píše papež a pokračuje: “Propojovala vědecké poznání a spiritualitu, prolomila schémata své doby, která bránila ženám ve studiu, jež požadovala rovněž pro své spolusestry. Učí se zpěvu a hudební kompozici, které se pro ni stávají vlnou vedoucí až do výšin k Bohu. Hudba pro ni nebyla pouhým uměním či dovedností, nýbrž také liturgií”.

Svatý otec dále vyzdvihuje úlohu ženy v dějinách spásy: žena přijala Slovo do svého lůna a ženy za temné noci uchovávají plamínek víry, očekávají zmrtvýchvstání a ohlašují je. “Radostná a nejhlubší realizace každé ženy se soustředí na tyto dva úkony: přijetí a hlásání”, zdůrazňuje František. “Ženy jsou vůdčími osobnostmi vycházející církve, neboť v naslouchání a péči projevují zájem o nouzi druhých lidí, a mají výjimečnou schopnost udržovat “domáckou atmosféru” a současně podporovat procesy nastolující spravedlnost v sociálních odvětvích, ve kterých působí. Naslouchání, rozjímání, láskyplný skutek – tyto prvky ustavují radost, která se v ženě ustavičně obnovuje a sdílí s ostatními, skrze její pohled, v péči o stvoření, v gestaci spravedlivějšího světa, v utváření dialogu ctícího a doceňujího rozdílnost”, popisuje papež František vklady žen do církve i společnosti. Poselství k semináři ženského poradního sboru kardinála Ravasiho, předsedy Papežské rady pro kulturu, uzavírá slovy: “Přeji vám, abyste přinášely pokoj a obnovu. Ať vaše pokorná a odvážná účast dokáže zachytit vše nové a rodit naději ve světě založeném na bratrství”.

(jag)

8. října 2020, 15:50