Hledejte

2020.10.03 Assisi Papa Firma Enciclica 2020.10.03 Assisi Papa Firma Enciclica 

Papež signoval v Assisi encykliku Fratelli tutti

Dnes dopoledne se Petrův nástupce vydal na soukromou návštěvu do Assisi, aby slavil eucharistii a podepsal novou encykliku, nazvanou Fratelli tutti.

Těsně před polednem jej přivítaly nejprve klarisky v klášteře Vallegloria ve Spello, kam přijel vozem. Zde zůstal na oběd. Klášter ve Spello je první, který založila sv. Klára za hradbami města Assisi, papež František navštívil toto místo již loni v lednu. Kolem půl třetí odpoledne pokračoval do 12km vzdáleného Assisi, kde jej v místním konventu přijali bratři františkáni. U hrobu sv. Františka pak sloužil eucharistii. Homilii nepronesl, a hned po mši svaté se konal protokolární akt, při kterém Svatý otec signoval encykliku Fratelli tutti, která bude zveřejněna zítra. Potom se pozdravil s ostatními členy františkánského konventu a vydal se na zpáteční cestu do Říma.

Jde celkem o 36. návštěvu papeže v Assisi, který je tak kromě Říma zřejmě nejčastěji papeži navštíveným místem. Jak spočítal na svém blogu bývalý redaktor naší rozhlasové stanice, Luis Badilla, od roku 1228 sem zavítalo celkem devatenáct papežů. Prvním byl Řehoř IX. (1170-1242), který Františka kanonizoval. Z dalších pak Inocenc IV. (1195-1254), který navštívil Assisi čtyřikrát, dále Klement IV. (1190-1268) třikrát a stejně tak Pius II. (1405-1464). Nejvíce návštěv v Assisi vykonal sv. Jan Pavel II., který zde byl šestkrát, Benedikt XVI. dvakrát. František dnes navštívil Assisi počtvrté.

 

(mig)

3. října 2020, 16:03