Hledejte

Papež požaduje větší účast laiček na zodpovědných místech v církvi

Říjnový evangelizační úmysl Apoštolátu modlitby se zaměřuje na misijní poslání laiků v církvi, a zejména pak na větší podíl žen na zodpovědných pozicích v církevních institucích.

Papež František jako obvykle doprovodil tento modlitební úmysl krátkým videposelstvím, z něhož vyplývá, že se nejedná o jakousi sociologickou operaci či zajištění genderových kvót, nýbrž o uvědomění si vlastního křtu.

“Nikdo nebyl pokřtěn jako kněz či biskup. Všichni jsme byli pokřtěni jako laici. Laici a laičky jsou v církvi protagonisty. I dnes ještě potřebujeme rozšířit prostory k výraznějšímu zastoupení žen v církvi. Jde pochopitelně o laickou účast, avšak zdůrazňující ženská hlediska, protože většinou se s ženami nepočítá. Musíme podpořit integraci žen na místech, kde dochází k důležitým rozhodnutím. Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích, aniž bychom podlehli klerikalismu, který ruší laické charisma”.

Říká papež František ve videoposelství k říjnovému úmyslu Apoštolátu modlitby.

(jag)

8. října 2020, 18:54