Hledejte

Vatican News
2020.10.07 Udienza Generale 2020.10.07 Udienza Generale 

Papež: Potřebujeme Eliášova ducha

Dnešní generální audience se pro nepřízeň počasí konala ve vatikánské aule Pavla VI., kde se sešly asi dva tisíce lidí. Petrův nástupce se vrátil k cyklu katechezí o modlitbě, přerušenému pojednáním o zásadách sociálního učení církve: Uzdravit svět.

Poslední část cyklu o modlitbě byla věnována starozákonní postavě krále Davida, a v dnešní, deváté části zaměřil papež pozornost na proroka Eliáše. Pro úvodní biblické čtení vybral pasáž z první knihy Královské (1 Kr 19, 11-13), popisující událost na hoře Choreb, kde se Eliáš setkal s Hospodinem, přicházejícím ve znamení jemného vánku. Papež František mimo jiné řekl:

Eliáš je mužem kontemplace a zároveň činu, zajímá se o dění svojí doby, dovede se postavit králi a královně poté, co zabili Nábota, aby se zmocnili jeho vinice (srov. 1 Kr 21,1-24). Potřebujeme věřící, horlivé křesťany, kteří před vládnoucími představiteli jednají odvážně, aby jako Eliáš řekli: „Toto není dovoleno! Toto je vražda.“ Potřebujeme Eliášova ducha! On nám ukazuje, že v životě toho, kdo se modlí, nemůže existovat dichotomie: stojí před Pánem a jde vstříc bratřím, ke kterým jej Pán posílá. Modlit se neznamená zavřít se s Pánem a líčit si duši. Nikoli, to není modlitba, ale fikce. Modlit se znamená konfrontovat se s Bohem a nechat se poslat k službě bratřím. Prubířským kamenem modlitby je konkrétní láska k bližnímu. A naopak: věřící ve světě jednají až poté, co se ztišili a pomodlili, jinak je jejich činnost impulsivní, nerozlišená a bezcílná. Věřící, kteří se dopouštějí nespravedlností, se předtím nemodlili k Pánu, aby rozpoznali, co mají dělat.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECEHEZE je ZDE

V závěru generální audience zmínil Petrův nástupce dnešní liturgickou památku:

Na dnešek připadá svátek Panny Marie Růžencové. Vybízím všechny, aby zejména během tohoto měsíce října znovu objevili krásu modlitby růžence, která po staletí živí víru křesťanského lidu.“

A po společné modlitbě Otče náš udělil apoštolské požehnání.

 

(mig)

7. října 2020, 12:29