Hledejte

Vatican News
2020.10.11 Angelus 2020.10.11 Angelus  (Vatican Media)

Papež: Milost musí být přijata úžasem a radostí

Drobný déšt dnes před polednem neodradil několik stovek lidí, kteří přišli na Svatopetrské náměstí vyslechnout si pravidenou nedělní promluvu Petrova nástupce.

Ten komentoval evangelium z 28. neděle liturgického mezidobí (srov. Mt 22,1-14), tedy podobenství o svatební hostině, kam král pozval všechny, dobré i zlé.

Pán však klade jednu podmínku: obléci si svatební oděv. Tím se vracíme k podobenství. Když je síň plná, přijde král pozdravit ty, kdo přišli jako poslední. Uvidí však jednoho člověka, který nemá svatební šaty, tedy jakýsi druh pláště, který každý pozvaný u vchodu dostával darem. Lidé přicházeli oblečeni normálně, jak každý mohl, ne luxusně, ale dostávali u vchodu zdarma jakýsi ozdobný přehoz. Onen člověk jej však neměl, poněvadž tento zdarma rozdávaný dar odmítnul, sám sebe tak vyloučil, takže král nemůže učinit nic jiného, než jej vyhodit ven. Proč? Protože nepřijal dar, a Ježíšovo a Boží povolání je darem, je milostí. Onen člověk přijal pozvání, ale pak usoudil, že pro něj nic neznamená. Vystačil si sám a neměl vůbec žádnou touhu se změnit nebo dovolit Pánu, aby změnil jeho. Svatební šat – onen darovaný přehoz - symbolizuje milosrdenství, které Bůh dává zdarma, milost. Boží pozvání - i to, že tě Bůh přivádí na slavnost - je milost. Bez milosti nelze v křesťanském životě učinit ani krok. Všechno je milost. Nestačí přijmout pozvání k následování Pána, je třeba ochoty vydat se na cestu obrácení, která proměňuje srdce. Šat milosrdenství, které Bůh nepřetržitě nabízí, je zdarma daný dar Jeho lásky. Je to milost, která si žádá, aby byla přijata úžasem a radostí. Díky, Pane, že jsi mi daroval tento dar.

Nejsvětější Maria pomoz nám napodobit služebníky z evangelního podobenství, ať vyjdeme  ze svých schémat a omezených obzorů a zvěstujeme všem, že nás Pán zve na hostinu, aby nás  obdařil milostí, která zachraňuje, a obdaroval nás.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež připojil jako obvykle pár slov k aktuálnímu dění:

Rád bych vyjádřil svoji blízkost obyvatelstvu postiženému požáry, které devastují mnohé regiony planety, jakož i požárníkům a dobrovolníkům, kteří nasazují život při hašení. Mám na mysli západní pobřeží Spojených států, zvláště Kalifornii, a myslím také na centrální regiony Jižní Ameriky, v zóně Pantanal v Paraguayi a na březích řeky Paraná v Argentině. Mnoho požárů je působeno suchem, ale nechybí ani lidské zavinění.

Ocenil jsem, že Arménie a Ázerbajdžán uzavřeli z humanitárních důvodů příměří a s vyhlídkou na dosažení zasadního mírového řešení. A třebaže jde o příměří křehké, povzbuzuji k jeho zachování a vyjadřuji svoji účast na bolesti ze ztrát na lidských životech, nad způsobeným utrpením a pustošením domů a míst náboženského kultu. Modlím se a vybízím k modlitbě za oběti a za ty, jejichž život je v ohrožení.“

Včera byl v Assisi beatifikován Carlo Acutis (1991-2006), patnáctiletý chlapec, zamilovaný v eucharistii. Nepřizpůsobil se pohodlné zahálce, nýbrž chopil se požadavků svojí doby, protože v nejslabších spatřoval tvář Krista. Jeho svědectví ukazuje dnešním mladým, že pravého štěstí se dosahuje  kladením Boha na první místo a službou Bohu v bratřích, zejména těch posledních. Aplaus novému mladému blahoslavenému!

Chtěl bych připomenout úmysl modlitby, který jsem navrhnul pro tento měsíc říjen a který říká: »Modleme se, aby laici, zejména ženy, měli v síle svého křtu větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích«. Nikdo z nás totiž nebyl pokřtěn na kněze nebo biskupa. Všichni jsme pokřtěni jako laici a laičky. Protagonisty církve jsou laici. Dnes je zapotřebí dát prostor ženám, aby měly v církvi větší vliv. Rozumí se prostor pro laiky, ale důraz je kladen na ženy, protože obvykle bývají odsouvány stranou. Musíme prosazovat integraci žen do pozic, kde jsou přijímána důležitá rozhodnutí. Modleme se, aby v síle křtu měli laici, zvláště ženy větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích, bez upadání do klerikalismu, který anuluje laická charismata a ničí tvář svaté matky církve.

Příští neděli 18. října přichází Nadace Pro pomoc trpící církvi s iniciativou »Za jednotu a pokoj. Milion dětí se modlí růženec«. Povzbuzuji k tomto krásnému projevu, spojujícího děti celého světa, které se budou modlit zvláště za kritické situace způsobené pandemií.

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

11. října 2020, 16:25