Hledejte

Karabiníci z roty sv. Petra u papeže Františka, 17. října 2020. Karabiníci z roty sv. Petra u papeže Františka, 17. října 2020. 

Papež ke karabiníkům: Zavazuje vás důvěra a respekt, kterou k vám lidé mají

Svatý otec dnes přijal na audienci italské karabiníky z Roty svatého Petra. Tato pořádková a bezpečnostní složka podobně jako Inspektorát italské policie, kterou papež nedávno rovněž přijal na audienci, má na starosti blízké okolí Vatikánu. Narozdíl od policie, která náleží pod  ministerstvo vnitra, spadají karabiníci pod ministerstvo obrany a mají také delší historii, protože existují od roku 1814. Dnešní audience pro zmíněnou rotu Karabiníků se konala v Klementinském sále Apoštolského paláce, kde jménem všech pozdravil Svatého otce vrchní generál Karabiníků, Giovanni Nistri. Papež František poděkoval za službu, kterou tato instituce ve spolupráci s ostatními prokazuje Svatému stolci pro zachování veřejného pořádku.

Vaše cenná práce v okolí Vatikánu usnadňuje klidný průběh akcí, které během roku přitahují turisty a poutníky ze všech částí světa. Spočívá jednak v péči o dodržování příslušných nařízení a jednak v trpělivé vstřícnosti požadavkům lidí. Máte trpělivost s každým, kdo přijde a ptá se na to či ono, se všemi... i s kněžími. A za to děkuji.

Profesionalita a smysl pro zodpovědnost, kterou dosvědčujete – řekl dále papež – vyjadřují a posilují smysl pro solidaritu v rámci celé společnosti.

Ve svojí práci poblíž Vatikánu i v dalších městských zónách jste povoláni věnovat pozornost zejména křehkým a strádajícím lidem, zvláště starším, kteří představují kořeny naší kultury a jsou její živou pamětí. Usnadňuje to vztah, který obvykle mezi karabiníky a lidmi vzniká v důvěře a smyslu pro obecné blaho. Je to kuriózní, ale pravdivé. Když člověk potká karabiníka, uvědomuje si, že může počítat s jeho pomocí. Dochází k tomu i ve skrytu, prostřednictvím drobných gest vaší každodenní služby, což je nejvíce záslužné. A ačkoli vaši nadřízení nejsou svědky těchto gest, víte dobře, že je vidí Bůh, který je nezapomíná.

Vaše poslání se vyjadřuje zájmem o bližního a denně vás zavazuje důvěra a vážnost, kterou k vám lidé mají. To vyžaduje stálou ochotu, rozvážnost, obětavost a smysl pro povinnost. Prosazujte především zodpovědné občanství a pomáhejte lidem být dobrými občany, chránit právo na život, jistotu a bezpečí – řekl dále Svatý otec.

Ať vás při výkonu vaší profese stále provází vědomí, že každý člověk je milován Bohem, který ho stvořil, a proto si zaslouží úctu. Pánova milost ať vás v každodenní práci duchovně posiluje a podněcuje, abyste ji vykonávali s nádavkem pozornosti a nadšení. Všem vám vyjadřuji svoje uznání za vaši bdělou a diskrétní přítomnost v okolí Vatikánu. Pán vám žehnej. Každé ráno, když přijdu do svojí pracovny v knihovně, pomodlím se k Madoně a pak přistoupím k oknu, dívám se na náměstí a město a vždycky vás tam na konci náměstí vidím. Každé ráno vás srdečně a vděčně zdravím.“

Věřím, že vaše víra, tradiční věrnost, zděděná velkodušnost a karabinické ideály vám pomohou nalézat stále nové motivace k plnění vaší služby.

Vyprošuji vám a vaší každodenní práci dary Ducha svatého. Svěřuji vás mateřské přímluvě Madony, kterou ctíte jako Virgo fidelis, k níž se s důvěrou utíkáte ve chvílích únavy a těžkostí s jistotou, že laskavá Matka dokáže svému Synu Ježíši představit vaše očekávání a touhy. Ona je matkou, a jako všechny matky umí opatrovat, krýt a pomáhat. Ze srdce děkuji vám a vašim rodinám. A prosím vás modlete se za mne.“

Končil papež svoji promluvu k italským Karabiníkům z roty Svatého Petra.

 

(mig)

17. října 2020, 14:45