Hledejte

Generální audience 21. října 2020, aula Pavla VI. Generální audience 21. října 2020, aula Pavla VI. 

Papež: Kdo ctí Boha, váží si lidí

Dopolední generální audience Svatého otce se za účasti několika set lidí konala ve vatikánské aule Pavla VI.

Stejně jako minulý týden papež nepřišel na audienci hlavním vchodem, aby pak jako obvykle, procházeje středem auly, pozdravil zblízka její účastníky, nýbrž vstoupil zezadu přímo na pódium, což podobně jako minulý týden v dalším průběhu audience vysvětlil:

Dnes bychom měli průběh audience poněkud uzpůsobit kvůli koronaviru. Vy se sedíte odděleně a také s ochrannými rouškami a já jsem trochu dál a nemohu se přiblížit k vám, protože se někdy stává, že přistoupím-li blíže, přijdete všichni najednou, není zachován odstup a je riziko, že se nakazíte. Dělám to nerad, ale je to pro vaši bezpečnost. Místo přiblížení, stisku ruky a pozdravu se pozdravíme zdálky, ale vězte, že jsem vám srdcem nablízku. Doufám, že chápete, proč tak činím. Během čtení biblického úryvku, přitáhlo moji pozornost jedno plačící dítě, které maminka konejšila, a říkal jsem si: „Bůh s námi jedná tak jako ona maminka.“ Jakou něhu prokazovala svému dítěti. Je to krásný pohled. Když se v kostele stane, že zapláče dítě, je jisté, že – jako dnes – je tam i maminčina laskavost, která je symbolem vlídnosti Boha vůči nám. Dítě, které v kostele pláče, není nikdy netřeba umlčovat, protože jeho hlas přitahuje laskavost Boha. Díky za tvoje svědectví.

Jedenácté pokračování cyklu katechezí o modlitbě bylo znovu věnováno Žalmům. Na úvod byl přečten úryvek ze 36. Žalmu (36,2-4.6.8-9) o nepravosti, jež mluví v srdci bezbožníka, který se neohlíží na bázeň před Bohem, a o milosti, kterou Bůh napájí lidi. Papež v dnešní katechezi mimo jiné řekl:

Žaltář prezentuje modlitbu jako základní životní realitu. Oporu v absolutnu a v transcendentnu nazývají mistři asketiky „posvátnou bázní Boží“, a je tím, co nás plně zlidšťuje. Je to mez, která nás chrání před námi samotnými, a brání nám počinat si v životě kořistnicky a nenasytně. Modlitba je spásou lidské bytosti.

Jistě, existuje také nepravá modlitba, tedy taková, která se koná proto, aby u druhých budila obdiv. Když někdo chodí na mši, aby ukázal, že je katolík či katolička, anebo ukázat nejnovější model šatů či vyjádřit společenské postavení, pak taková modlitba je falešná. Před takovou Ježíš důrazně varoval (srov. Mk 6,5-6; Lk 9,14). Je-li však duch pravé modlitby přijat upřímně a sestupuje  do srdce, pak nám umožní nazírat realitu očima samotného Boha.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Na závěr generální audience po společné modlitbě Otče náš Petrův nástupce všem požehnal.

 

(mig)

21. října 2020, 14:48