Hledejte

Videoposelství papeže k FAO, 16. října 2020 Videoposelství papeže k FAO, 16. října 2020 

Papež k FAO: Hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také ostudou

Papež František dnes zvláštním videoposelstvím pozdravil generálního ředitele agentury  OSN pro výživu a zemědělství, pana Qu Donguy, u příležitosti Světového dne výživy, který byl touto organizací stanoven na právě na 16. října:

„V den, kdy si FAO připomíná 75. výročí vyhlášení Světového dne výživy, bych rád pozdravil Vás a všechny vaše spolupracovníky. Vaše poslání je krásné a důležité, protože cílem vaší práce je odstranit hlad, potravinovou nejistotu a podvýživu. Letošní téma Světového dne výživy zní příznačně: „Obdělávat, živit, chránit“ a to „Společně. Naše činy jsou naší budoucností.“  Toto téma zdůrazňuje nezbytnost součinnosti a rozhodnosti, aby byly nastartovány inciativy, které zlepší životní prostředí kolem nás a dodají mnoha lidem a národům naději. Během uplynulých sedmdesáti pěti let se FAO naučila, že nestačí potraviny produkovat, ale také zajistit udržitelnost potravinových systémů, aby nabízely výživu zdravou a všem dostupnou. Jde o to přijmout inovativní řešení, schopné transformovat způsob naší produkce a spotřeby potravin pro dobro našich komunit a naší planety a dlouhodobě tak posílit schopnost obnovy a udržitelnosti.

V této době velkých těžkostí, způsobených pandemií Covid-19, je proto ještě důležitější podporovat iniciativy uskutečňované OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Světového potravinového programu (PAM) a Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj (IFAD) s cílem prosazovat udržitelné a diversifikované zemědělství, podporovat drobná rolnická sdružení a spolupracovat na zemědělském rozvoji nejchudších zemí.

Jsme si vědomi, že na tuto výzvu je třeba odpovídat v době plně protikladů: na jedné straně jsme v různých vědeckých odvětvích svědky pokroku, který nemá obdoby; na druhé straně stojí svět před různorodými humanitárními krizemi. Bohužel zjišťujeme, že podle nedávných statistik FAO i přes vynaložené úsilí posledních desetiletí roste počet lidí, kteří zápasí s hladem a potravinovou nejistotou, a nynější pandemie tyto čísla ještě zvýší. Hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také ostudou. Z velké části je totiž vyvolán nerovnou distribucí plodů země, k čemuž se přidávají nedostatečné investice do zemědělství, konsekvence klimatických změn a nárůst konflliktů v různých oblastech planety. Na druhé straně se tuny potravin vyhazují. Vůči této skutečnosti nesmíme zůstat nevnímavými nebo ochromenými. Všichni jsme zodpovědní. Nynější krize nám ukazuje, že k vykořenění hladu je zapotřebí konkrétní politiky i konkrétních činů. Dialektické či ideologické diskuse nás někdy tomuto cíli vzdalují, čímž dovolujeme, aby naši bratři a sestry nadále umírali nedostatkem jídla. Bylo by smělé rozhodnout se vytvořit z peněz, vynakládaných na zbrojení a další vojenské výdaje, určitý „Světový fond“ určený k definitivní eliminaci hladu a k rozvoji nejchudších zemí. Tak by bylo možno zabránit mnoha válkám i emigraci mnoha našich bratří a jejich rodin, kteří jsou nuceni opouštět svoje domovy i vlast a hledat důstojnější život (srov. Fratelli tutti, č.189 a 262). Pane, generální řediteli, přeji vám, aby aktivita, kterou FAO vyvíjí, byla stále pronikavější a plodnější, a vyprošuji Boží požehnání vám a všem, kdo s vámi spolupracují na tomto  zásadním poslání obdělávat zemi, sytit hladové a chránit přirodní zdroje takovým způsobem, abychom všichni mohli žít důstojně, poctivě a v lásce. Děkuji.“

Končí papežovo videoposelství k 75. výročí Světového dne výživy, adresované generálnímu řediteli agentury OSN pro výživu a zemědělství, panu Qu Donguy, který pochází z provincie  Chu-nan z Čínské lidové republiky. Vystudoval obor zelinářství a zahradnictví Zemědělské univerzitě v Chu-nan a zemědělskou genetiku na Čínské akademii agrárních věd. Doktorátu dosáhl na nizozemské univerzitě ve Wageningen z oboru environmentalistiky. Do čela zmíněné agentury OSN byl zvolen loni.

 

(mig)

16. října 2020, 13:06