Hledejte

Pozvánka na mezinárodní konferenci Pozvánka na mezinárodní konferenci 

Papež: Integrální ekologie předpokládá hlubokou konverzi

Papež František pozdravil účastníky mezinárodní konference, organizované ekologickou iniciativou Hnutí fokoláre, nazvanou EcoOne, sdružující přírodovědce a další odborníky, kteří se profesionálně věnují životnímu prostředí. Ve spolupráci s Úřadem pro integrální lidský rozvoj a Světovým katolickým klimatickým hnutím v těchto dnech diskutují o nových cestách k integrální ekologii u příležitosti pátého výročí vydání encykliky Laudato si´.

Římský biskup v listě zmiňuje přesvědčení Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre, o tom, že svět v sobě nese charisma jednoty. S touto perspektivou souzní výrok Františkovy sociální encykliky, poukazující na vnitřní propojenost celého světa. Tato skutečnost naléhá na to, „aby se péče o životní prostředí pojila s upřímnou láskou k lidským bytostem a s neustálým nasazením za řešení problémů ve společnosti” (Laudato si’, 91).

Mezi těmito problémy papež jmenuje nutnost vytvoření nového a inkluzivnějšího společensko-ekonomického paradigmatu, které by zrcadlilo pravdu o existenci jediné lidské rodiny, jak ji zdůrazňuje nová encyklika “Bratři všichni” (Fratelli tutti, 8). František v poukazu na nutnost mezilidské solidarity vyzývá k rozvoji a uskutečňování konkrétních opatření, která by podpořila důstojnost všech lidí v jejich lidských, rodinných a pracovních vztazích a zároveň potírala systémové příčiny chudoby.

“K dosažení integrální ekologie se požaduje hluboká vnitřní konverze, jak na osobní, tak na komunitní rovině”, pokračuje papež a vybízí, aby se v diskusi o zásadních problémech dneška, jakými jsou klimatické změny, udržitelný rozvoj a přínos náboženství ke krizi životního prostředí, nevytratila výzva ke střídmému, prostému a pokornému životnímu stylu, který plyne z nesobeckosti a odmítá jakékoli vykořisťování. “Přál bych si, aby vaše práce přispívala k pěstování sdílené odpovědnosti jedněch za druhé, jako Božích dětí, a dobré správě všeho stvořeného, které je Božím darem”, uzavírá papež František dnešní poselství, adresované účastníkům sympozia o integrální ekologii.

(jag)

23. října 2020, 17:23