Hledejte

Španělský premiér s chotí a delegací u papeže, 24. října 2020. Španělský premiér s chotí a delegací u papeže, 24. října 2020. 

Papež: Ideologie vlast rozkládá, nikoli buduje

Svatý otec dnes přijal na audienci v Apoštolském paláci předsedu španělské vlády.

Jak sděluje tiskové středisko Svatého stolce, Pedro Sánchez Pérez-Castejón se potom na státním sekretariátu setkal rovněž se sekretářem pro vztahy se státy, arcibiskupem Richardem Gallagherem, s nímž hovořil o bilaterálních vztazích a otázkách společného zájmu, týkajících se Svatého stolce a Španělska. Během rozhovorů se poukázalo na vhodnost ustavičného dialogu mezi místní katolickou církví a vládními představiteli. Nakonec byla řeč o některých otázkách mezinárodního rázu, jako je nynější sanitární krize, evropský integrační proces a migrace,“ sděluje vatikánské tiskové středisko. Španělský premiér, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, (ročník 1972) navštívil papeže spolu s manželkou, María Begoña Gómez Fernándezovou, s níž má dvě děti. Oficiální audience obsahovala kromě protokolární části také - jinak nezvyklou - promluvu, s níž se papež obrátil k celé španělské delegaci a která byla zveřejněna. Mimo jiné v ní zaznělo: „Politika není jen uměním, ale pro křesťany je také ušlechtilým charitativním skutkem, který zahrnuje nezřídka oběť vlastního života, vlastního soukromí a mnohého jiného, pro dobro druhých. Politik má velmi obtížné poslání, jež se týká státu, národa a vlasti.“ František požádal španělského premiéra, aby vzkázal poslancům, co si myslí papež, že totiž má ve velké úctě poslání politika, které je jednou z nejvznešenějších forem charity.“ Ve své asi desetiminutové promluvě Svatý otec mimo jiné zmínil, že vlast nelze budovat jako firmu, protože je něčím, co jsme obdrželi od předků, ale není nám ani dovoleno utíkat se k tomu, co bylo před padesáti či sto lety.“ Připomněl v tomto kontextu často jím citovaný sonet básníka Berárdeze: »Vše, čím strom vzkvétá, čerpá žití z toho, co odpočívá pod zemí«, a také nedávnou knihu Sigmunda Ginzberga (roč. 1948) Syndrom 1933, kterou španělskému premiérovi srdečně doporučil, když na papežův dotaz, zda ji četl, odpověděl záporně. V souvislosti s touto knihou, která reflektuje situaci v Německu v době nástupu nacionálního socialismu, podotkl, že „ideologie vlast rozkládají, nikoli budují“. Svoji promluvu končil papež poděkováním celé delegaci španělského premiéra za návštěvu s obvyklou prosbou o modlitbu anebo v případě těch, kdo nejsou věřící - jak dodal s úsměvem - aby mu „poslali nějaké dobré vibrace“.

 

(mig)

24. října 2020, 16:23