Hledejte

Papež František na zasedání Papežské akademie věd, 27. května 2019 Papež František na zasedání Papežské akademie věd, 27. května 2019 

Papež František volá vědce k etické odpovědnosti

“Nemožnost spatřit lidskou tvář a považování druhých lidí za potenciální přenašeče viru je strašlivou metaforou globální krize, zneklidňující všechny ty, jimž leží na srdci budoucnost lidstva,” píše papež František v poselství Papežské akademii věd.

Výzvy kladené současnou koronavirovou pandemií jsou tématem třídenního plenárního zasedání Papežské akademie věd. Vzhledem k epidemiologické situaci probíhá tentokrát na dálku, pod vedením svého předsedy, profesora bonnské univerzity Joachima von Brauna.

“Toto virtuální plenární zasedání Akademie shromáždilo mnoho různých vědeckých odvětví a v tomto smyslu může sloužit za příklad jak čelit výzvám krize Covid -19 prostřednictvím koordinovaného úsilí ve službě celé lidské rodině,” poznamenává papež František v úvodu svého poselství akademikům. Zasedání se bude věnovat především novým imunologickým a imunochemickým metodám, schopným aktivovat v těle obranné mechanismy a zastavit množení infikovaných buněk, ale hovořit se bude také o právě testovaných vakcínách proti novému koronaviru.

Papež František poukazuje na dopady pandemické krize, které zasáhly kromě lidského zdraví také “celou sociální, ekonomickou a duchovní budovu společnosti, paralyzovaly mezilidské vztahy, práci, výrobu, obchod a rovněž duchovní činnosti.” Ochromení školní docházky kromě toho přináší další rizika, jako je dětská práce, různé formy zneužívání dětí, ale také jejich podvýživu. Papež poukazuje rovněž na vnitřní nebezpečí situace akcentující distancování, zakrývání tváře a vnímání druhého člověka jako potenciálního přenašeče. 

Za této situace František, jako už mnohokrát, obrací pozornost mezinárodního společenství k situaci nejchudších a znevýhodněných. “Globální problémy, jimž čelíme, si žádají společná a multilaterální  řešení,” říká František a vybízí k podpoře mezinárodních organizací jako je OSN, Světové zdravotnické organizace, FAO a dalších orgánů ustanovených pro posílení spolupráce a koordinace, “aby mohly dosáhnout svých cílů ve prospěch všeobecného společného dobra”.

V duchu encykliky Laudato Si’ připomíná papež František také širší kontext pandemie v současné ekologické krizi a vyzývá k “ekologické konverzi” a “lidské ekologii” odpovídající lidské důstojnosti a společnému osudu lidského rodu.

Na závěr si Petrův nástupce všímá některých zneklidňujících aspektů vědecké práce. 

“Debata vašeho plenárního zasedání, věnovaná vědám a přežití lidstva, nadnáší rovněž téma podobných možných scénářů, které by mohly vzejít z nejpokročilejších laboratoří fyzikálních a biologických věd. Můžeme zůstat klidní tváří v tvář těmto perspektivám? Jakkoli velká odpovědnost může spočívat na bedrech politiků, neznamená to, že by vědci byli zproštěni uznání své vlastní etické odpovědnosti v úsilí zastavit nejen výrobu, vlastnění a užití jaderných zbraní, ale také vývoj biologických zbraní, s jejich potenciálem ničit nevinné civilisty, ba dokonce celé národy.” - Píše papež František v listu adresovaném plenárnímu shromáždění Papežské akademie věd.

(job)

7. října 2020, 15:30