Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Papež František jmenoval Komisi pro důvěrné záležitosti

Komisi pro důvěrné záležitosti předvídá nový Zákon pro zadávání veřejných zakázek. Věnovat se má zakázkám, které ze své povahy nejsou regulovány normami tohoto zákona.

Papež František jmenoval předsedu a členy Komise pro důvěrné záležitosti (Commisione Materie Riservate). Podle sdělení Vatikánského tiskového střediska jmenoval Svatý otec 29. září předsedou této komise kardinála Kevina Farrela a jejím sekretářem mons. Filippa Iannoneho. Členy komise pak byli jmenováni mons. Fernando Vérgez Alzaga, mons. Nunzio Galantino a otec Juan Antonio Guerrero SJ.

Úkolem komise bude určovat případ od případu, které akty ekonomické povahy třeba považovat za důvěrné. Normy o transparentnosti, kontrole a konkurenci ve veřejných zakázkách Svatého stolce a Městského státu Vatikán, schválené papežem Františkem letos v červnu, ve 4. článku specifikují, že se tato pravidla vztahují na všechny veřejné zakázky s výjimkou některých zvláštních případů. 

Mezi těmi, na něž se norma nevztahuje, se v bodě “d” téhož článku vypočítávají zakázky uzavřené přímo Státním sekretariátem a Governatorátem, na které se vztahuje alespoň jedno z uvedených kritérií:

  • Jsou nezbytné k plnění mezinárodních závazků, v případech, kdy jsou pravidla k přidělování zakázky určena přímo nástrojem samým
  • Jsou zcela či částečně financovány mezinárodní organizací nebo mezinárodní finanční institucí a smluvní strany se dohodly na procedurách pro aplikaci zakázky
  • Náležejí mezi záležitosti, na něž se vztahuje utajení podle čl. 39 Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”
  • Řídí se pravidly Úřadu a bezpečnosti římského Pontifexe, Svatého stolce a Všeobecné církve a jsou proto nezbytné či potřebné k zajištění poslání církve ve světě a zaručení suverenity a nezávislosti Svatého stolce nebo Městského státu Vatikán

 

Čtvrtý článek Zákona pro zadávání veřejných zakázek uzavírá krátký odstavec (2. dodatek), v němž se upřesňuje, že na tyto vyjmenované záležitosti dohlíží kontrolní komise, jmenovaná nejvyšší autoritou.  Komise, ustanovená v minulých dnech, se tedy ujme těchto úkolů a dohledu na jejich plnění.

(job)

5. října 2020, 22:37