Hledejte

2020.10.09 Arcidiocesi di Ravenna Cervia in occasione dell'Anno Dantesco 2020.10.09 Arcidiocesi di Ravenna Cervia in occasione dell'Anno Dantesco 

Papež: Dante nám pomáhá uvědomit si svůj úděl exulantů

Dnes dopoledne přijal papež delegaci věřících z arcidiecéze Ravenna v čele s jejich biskupem.

Připutovali do Říma u příležitosti zahájení jubilejního roku k 700. výročí smrti Dante Alighieriho, který v tomto severoitalském městě, jež sám označil za své „poslední útočiště“, pobýval poslední roky svého života a je zde pohřben. Právě v Ravenně také dokončil Božskou komedii sepsáním posledních zpěvů Ráje.

Věřím, že oslavy 700. výročí smrti tohoto velkého básníka povzbudí k opětovné četbě jeho Komedie, abychom si uvědomili svůj uděl exulantů a nechali se pobídnout k obrácení »od nepořádku k moudrosti, od hříchu ke svatosti, od ubohosti k blaženosti, od děsivé kontemplace pekla k blaživé kontemplaci ráje« (sv. Pavel VI., Altissimi cantus, 7. prosince 1965). Dante nás totiž stále znovu vybízí k objevování ztraceného a zatemněného smyslu našeho lidského údělu.“

Řekl papež František slovy svatého papeže Pavla VI. z jeho listu napsaného v roce 1965 k 700. výročí básníkova narození. Někdy by se mohlo zdát, pokračoval dále Svatý otec, že oněch 700. let vytvořilo mezi námi, muži a ženami postmoderní a sekularizované doby, a jím, výjimečným  exponentem zlaté éry evropské civilizace, nepřeklenutelnou propast.

A přece se ukazuje, že tomu tak není. Například adolescenti - i ti dnešní - pokud mají možnost se vhodným způsobem obeznámit s Dantovou poezií, vnímají sice onu vzdálenost, která je dělí od autora a jeho světa, avšak pociťují také překvapivou rezonanci. Dochází k tomu zejména tam, kde alegorie ponechává místo symbolu, který dává zřetelněji vyniknout ryzímu lidství; kde vibruje pospolité nadšení a kde půvab pravdy, krásy, dobra a nakonec Boha dává pocítit svoji mocnou přitažlivost.

Díky této rezonanci, která překonává staletí – řekl dále papež - se budeme moci i my, jak vybízel svatý Pavel VI., »obohatit Dantovou zkušeností, a tak projít mnoha „temnými lesy“ (Peklo, I,2), kterými je naše zem poseta, abychom dospěli ke kýženému a vysněnému cíli každého člověka: „Lásce, z níž pohyb slunce má i všecky hvězdy“ (Ráj, XXXIII)«. (srov. Poselství k 750. výročí narození Dante Alighieriho, 4. května 2015).

Závěrem papež František přislíbil, že příští rok, na který toto výročí (14. září 1321) připadá, věnuje mu širší reflexi, a samozřejmě také neopomněl svěřit se do modliteb věřících ravennské arcidiecéze.

 

(mig)

10. října 2020, 16:08