Hledejte

Z audience pro zaměstnance italské finanční instituce Z audience pro zaměstnance italské finanční instituce 

Křesťanství neodmítá zisk, avšak nikoli za každou cenu

Papež František dnes v aule Pavla VI. přijal asi tisícovku zaměstnanců italské finanční instituce (akciové společnosti) Cassa Depositi e Prestiti, která v rámci italského ekonomického systému funguje v zásadě jako státní banka.

Jejím majoritním vlastníkem je ministerstvo hospodářství a financí, které jejím prostřednictvím investuje do středně velkých a velkých národních podniků, považovaných za strategické pro rozvoj země, a místní správy. Na italském trhu se jedná o třetí největší bankovní instituci (po Unicreditu a Intesa San Paolo).

Římský biskup připomenul sto sedmdesáté výročí vzniku tohoto finančního ústavu v severoitalském Piemontu a jeho další dějiny, související se sjednocením Itálie. Ocenil jeho propojenost s konkrétním územím ve světě, kde “se směna a obchod soustřeďují do rukou nemnoha globálních realit, a to na úkor územní osobitosti a místních profesionálních kompetencí, typických pro Itálii i Evropu”. A poukázal na sociální učení církve, které vyzdvihuje finanční služby směřující k podpoře společného, kolektivního dobra.

“Křesťanské myšlení z principu neodmítá perspektivu zisku, ale spíše nesouhlasí se ziskem za každou cenu, který zapomíná na člověka, zotročuje ho, redukuje ho na věc vprostřed dalších věcí, na proměnnou v procesu, který nemůže nijak kontrolovat a postavit se mu na odpor. Podnikání vyžaduje ode všech zúčastněných poctivé a průhledné jednání, nepodléhající korupci. Pokud má každý dostát své odpovědnosti, je nezbytné, aby dokázal rozlišovat mezi dobrem a zlem. Také na poli ekonomie a financí jsou totiž správné úmysly, transparence a úsilí o dobré výsledky slučitelné a nelze je oddělovat. Jde o to, abychom se řídili respektem vůči člověku a společnosti, či spíše snahou o jejich povznesení.”

Papež upozornil na každodenní kontakt italské státní banky s žadateli o úvěr, v kterém se z její strany může konkrétně projevovat solidární vnímavost a podpora reálné ekonomiky, hybatelky skutečného rozvoje, prospívajícího lidem, rodinám a celé společnosti. Takto může italská finanční instituce napomáhat státu ve službě obecnému dobru a v úsilí “rozmnožovat a více zpřístupňovat dobra tohoto světa všem lidem” (Evangelii gaudium, 203), uzavřel Petrův nástupce promluvu při dnešní audienci.

(jag)

5. října 2020, 16:38